Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜZÜM SUYUNUN YEREL LEZZETLERE DÖNÜŞÜMÜ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
(THE TRANSFORMATION OF GRAPE JUICE INTO LOCAL FLAVORS FROM PAST TO PRESENT: GAZIANTEP EXAMPLE )

Yazar : Songül KILINÇ ŞAHİN  ; Kadir BAYSAL & Erhan İŞLEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4939-4951
    


Özet

Tarih öncesi çağlardan beri Anadolu toprakları üzüm meyvesinin ana vatanlarından biri olmuştur. Sofralık, kurutmalık ve şaraplık olarak üretilen üzümler yöreden yöreye değişen kalitesi ve çeşitliliği bakımından büyük bir zenginlik sunmaktadır. Dolayısıyla Türk mutfağında üzüm ve üzüm suyundan (şıra) yapılan geleneksel lezzetler çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Türk mutfağı denilince akla gelen ilk şehir olan Gaziantep mutfağında şıra ile tamamen geleneksel üretim ve muhafaza yöntemleri kullanılarak yapılan yerel lezzetler ele alınmıştır. Çalışma sayesinde yöresel lezzetlere dikkat çekilerek bölge turizmine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Katı pekmez, Cevizli sucuk, Pestil, Muska ve Antep Kahkesinin halk kültüründeki yeri, yapımında kullanılan malzemeler, yapım aşamaları ve fotoğraflarına yer verilmiştir. Araştırmada veriler, ilgili kaynakların taranması, yerinde gözlem ve Gaziantep doğumlu ve Gaziantep’ te yaşayan yerel halktan elde edilmiştir. Çalışmanın önemini çoğu tescilli 400 den fazla yemek çeşidine sahip Gaziantep mutfağında şıra ve şıradan yapılan ürünlerin sevilmesi ve çok tüketilmesi oluşturmaktadırAnahtar Kelimeler
Üzüm, Şıra, Gaziantep mutfağı, Yerel lezzetler, Pekmez

Abstract

Anatolian lands have been one of the homelands of grape fruit since the prehistoric times. Grapes produced as table, dried and wine, offer a great wealth in terms of varying quality and variety from region to region. Therefore, traditional flavours made from grape and fermented grape juice (Şıra) have a great importance in Turkish cuisine. In this study, the local tastes of Gaziantep, one of the most significant cities in Turkish cuisine, which are completely made using traditional production and preservation methods with fermented grape juice, have been studied. The place of solid molasses (pekmez), walnut sausage (cevizli sucuk), fruit leather (pestil), triangle shaped dried fruit pulp (muska) and Antep kahke (traditional cookie) in folk culture, ingredients used in their production, production stages and their photographs have been included. The data has been collected from the local population who were born in Gaziantep and who have lived in Gaziantep. The importance of the study is the popularity and consumption of the fermented grape juice and the productions made from the fermented grape juice in Gaziantep cuisine which has more than 400 dishesKeywords
Grape, Fermented grape juice, Gaziantep cuisine, Local delicacies, Grape molasses

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri