INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜZÜM SUYUNUN YEREL LEZZETLERE DÖNÜŞÜMÜ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
(THE TRANSFORMATION OF GRAPE JUICE INTO LOCAL FLAVORS FROM PAST TO PRESENT: GAZIANTEP EXAMPLE )

Author : Songül KILINÇ ŞAHİN  ; Kadir BAYSAL & Erhan İŞLEK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4939-4951
    


Summary

Tarih öncesi çağlardan beri Anadolu toprakları üzüm meyvesinin ana vatanlarından biri olmuştur. Sofralık, kurutmalık ve şaraplık olarak üretilen üzümler yöreden yöreye değişen kalitesi ve çeşitliliği bakımından büyük bir zenginlik sunmaktadır. Dolayısıyla Türk mutfağında üzüm ve üzüm suyundan (şıra) yapılan geleneksel lezzetler çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada Türk mutfağı denilince akla gelen ilk şehir olan Gaziantep mutfağında şıra ile tamamen geleneksel üretim ve muhafaza yöntemleri kullanılarak yapılan yerel lezzetler ele alınmıştır. Çalışma sayesinde yöresel lezzetlere dikkat çekilerek bölge turizmine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Katı pekmez, Cevizli sucuk, Pestil, Muska ve Antep Kahkesinin halk kültüründeki yeri, yapımında kullanılan malzemeler, yapım aşamaları ve fotoğraflarına yer verilmiştir. Araştırmada veriler, ilgili kaynakların taranması, yerinde gözlem ve Gaziantep doğumlu ve Gaziantep’ te yaşayan yerel halktan elde edilmiştir. Çalışmanın önemini çoğu tescilli 400 den fazla yemek çeşidine sahip Gaziantep mutfağında şıra ve şıradan yapılan ürünlerin sevilmesi ve çok tüketilmesi oluşturmaktadırKeywords
Üzüm, Şıra, Gaziantep mutfağı, Yerel lezzetler, Pekmez

Abstract

Anatolian lands have been one of the homelands of grape fruit since the prehistoric times. Grapes produced as table, dried and wine, offer a great wealth in terms of varying quality and variety from region to region. Therefore, traditional flavours made from grape and fermented grape juice (Şıra) have a great importance in Turkish cuisine. In this study, the local tastes of Gaziantep, one of the most significant cities in Turkish cuisine, which are completely made using traditional production and preservation methods with fermented grape juice, have been studied. The place of solid molasses (pekmez), walnut sausage (cevizli sucuk), fruit leather (pestil), triangle shaped dried fruit pulp (muska) and Antep kahke (traditional cookie) in folk culture, ingredients used in their production, production stages and their photographs have been included. The data has been collected from the local population who were born in Gaziantep and who have lived in Gaziantep. The importance of the study is the popularity and consumption of the fermented grape juice and the productions made from the fermented grape juice in Gaziantep cuisine which has more than 400 dishesKeywords
Grape, Fermented grape juice, Gaziantep cuisine, Local delicacies, Grape molasses