Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PİŞMİŞ TOPRAK YAPILAR
(TERRACOTTA BUILDINGS )

Yazar : Maged Mohamed ZAKY HASSAN  & Mehtap MORKOÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 32
Sayfa : 85-99
    


Özet

Bu çalışma, seramik ve mimarlık disiplinleri arasındaki ilişkiyi yeni bir bakış açısı ile incelemektedir. Malzeme ve tekniğe göre seramiğin biçim ve işlevi belirlendiği gibi, genellikle bir seramik eserin biçim olarak yapısı damalzemenin fiziksel özelliklerine göre şekillenmektedir. Bu nedenle seramik çamurunu malzeme olarak ele aldığımızda, mimari bir yapı oluşturmak için, seramik sanatında kullanılan mekanik, kimyasal ve termal özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni bir yaklaşım konusu olan “Seramik Evlerin” dünya üzerinde yaklaşık olarak otuz uygulaması bulunmaktadır. Bu evlerin tasarım ve tekniklerini dünya üzerinde en fazla deneyimleyen kişiler, Nader Khalili ve Ray Meeker’dır. Bu çalışmada, seramikten yapılan binaların ve bunların uygulamalarında geliştirilen teknikler araştırılarak sunulmuştur. Seramik evlerin ilk örneklerini veren Kahalili’nin iki projesi, Meeker’in 7. Projesi: “Agni Jata”; Joseph Diliberti’nin Evi ve Octavio Mendoza Morales’in seramik evi örnekleri inceleniştir.Anahtar Kelimeler
Toprak Yapı, Seramik, Mimarlık, Nader Khalili, Ray Meeker.

Abstract

The research is investigating a new aspect in interdisciplinary area between pottery and architecture. Although ceramic materials are used in architecture in many ways, but the research is concentrated on the construction abilities of clays and ceramic materials. These construction features are used in forming any article in ceramics and pottery. When this ceramic article is a house or a structure in the house’s size the same mechanical, chemical and thermal proprieties are considered. There are almost thirty ceramic houses have been created all over the world. Nader Khalili who was the first and then Ray Meeker was the most developer of this technique and came up with important results of it. In this article, the techniques developed in ceramic buildings and their applications are presented. Kahalili Projs two projects, which give the first examples of ceramic houses, are the 7th Project of Meeker: ler Agni Jata Seramik; Joseph Diliberti's House and the ceramic house of Octavio Mendoza Morales were examined.Keywords
Earth Constructions, Ceramic, Architectur, Nader Khalili, Ray Meeker.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri