INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SANAYİ 4.0'A GÖRE KURGULANAN HİZMET ODAKLI LOJİSTİK FİRMALARININ YÖNETİM YAPILANMASI
(ADMINISTRATIVE STRUCTURING OF SERVICE BASED LOGISTIC FIRMS BUILT IN ACCORDANCE WITH INDUSTRY 4.0 )

Author : Naci Atalay DAVUTOĞLU    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 31
Page : 4959-4966
    


Summary

Birinci, İkinci ve Üçüncü Sanayi Devrimleri sonucu oluşan fiziksel lojistik yerini sanal organizasyon kavramına bırakmıştır. Özellikle Üçüncü Sanayi Devrimi sonrası yeni üretim faktörü olarak literatüre giren bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın kullanımı sonucu oluşturulan Sanal organizasyon kavramı; sanal tedarik ve üretim, sanal sipariş ve dağıtım hizmetleri, sanal eğitim ve teknik destek, sanal pazar araştırması ve raporlama, sanal satış ve sanal tanıtım organizasyonlar gibi kavramlardan oluşur. Üçüncü Sanayi Devriminin getirisi olan dijital teknoloji ile internetin yaygınlaşması sonucu oluşan sanal organizasyonun, yakın gelecekte gerçekleşecek olan Dördüncü Sanayi Devrimi sonucu farklılaşarak büyük bir gelişim göstereceği kaçınılmaz bir durum olarak görünmektedir. Bu gelişme ile birlikte; akıllı makineler ve fabrikalar, yapay zekâya sahip robotlar, makinelere ve ürünlere takılan sensörler ile ürün bilgisinin tespiti, müşteriye özel ürüne kadar olan kavramların değişime uğrayacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada amaç; Lojistik kavramını literatür taraması ile analiz etmek ve geleceğin vizyonu olarak ifade edilen Sanayi 4.0 kavramı ile sanal organizasyon yerine Hizmetlerin İnterneti kavramını öngörerek farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu çalışma Hizmetlerin İnternet kavramını ön plana çıkararak işletmelerde lojistik faaliyetlerin bu kavram çerçevesinde yeniden yapılanması, var olanın dönüştürülmesi veya güncellenmesi konusunu tartışmaya amaçlamaktadırKeywords
Bilişim Teknolojisi, Sanal Organizasyon

Abstract

Virtual organizations have superseded physical logistics, which emerged following the First, Second, and Third Industrial Revolutions. The concept of virtual organizations, which is formed especially after the Third Industrial Revolution as a result of the common usage of information and communication technologies as a new production factor, consists of virtual supply and production, virtual order and distribution services, virtual education and technical support, marketing research and reporting, virtual sales and promotion organizations. Virtual organizations, which are formed due to the prevalence of digital technology resulting from the Third Industrial Revolution, will inevitably, undergo a drastic change as a direct result of the Fourth Industrial Revolution that will occur in the near future. In line with this, the concepts such as smart machinery and factories, robots with artificial intelligence, sensors implanted in machinery as well as information determination of products and custom made products will also change. The aim of this study is to analyze the concept of logistics by means of literature review, and to present a new perspective by providing the concept of Internet of Services instead of the concept of virtual organizations along with the concept of Industry 4.0, which is expressed as the vision of the future. Meanwhile, the study attempts to emphasize the concept of Internet of Services and to discuss the subjects of restructuring logistic activities of businesses within this concept, and transforming or updating already existing activitiesKeywords
Information Technologies, Virtual Organizations