Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OTELLERDEKİ SATIŞ FAALİYETLERİ: ANTALYA OTELLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(SALES ACTIVITIES IN HOTEL OPERATIONS: AN EMPIRICAL RESEARCH ON ANTALYA HOTELS )

Yazar : Mohamed ALSALIHEEN ARHAIAM  ; Kutay OKTAY & Erhan İŞLEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4979-4986
    


Özet

Çağımızda otellerin satış faaliyetleri, ulusal ekonomiye önemli katkılarda bulunan ve döviz ve farklı meslekler gibi birçok ekonomik fırsat üreten dev bir olgu haline gelmiştir. Turizm ülkeleri otellerindeki bu faaliyetleri geliştirmek ve artırmak için yeni yöntemler uygulamaya büyük gereksinim duymaktadırlar. Araştırma Yöntemi: Çalışmanın uygulama bölümünü kapsayacak şekilde anket formları (50 başvuru formu) hazırlanmıştır. Çalışma planında sunulan soruları cevaplamayı amaçlayan anket formları, çalışma için gerekli olan doğru bilimsel sonuçların elde edilmesi amacıyla organize örneklem kullanılarak Antalya otellerinden 50 üst yöneticiye dağıtılmıştır. Sonuç: Otel endüstrisindeki satış departmanları, tüketiciler, teknoloji ve yerel ekonomideki değişikliklerle boğuşmaktadırlar. Teknolojideki ve davranışlardaki tüm bu değişiklikleri beraberinde getiren bu yeni ortamla birlikte, oteller teknoloji dünyasındaki bu yeni değişikliklere uymak ve müstakbel tüketicileri kendilerine çekmek ve bu değişikliklerden en iyi şekilde yararlanmak için alışılmadık yöntem ve planları benimsemeleri gerekmektedirAnahtar Kelimeler
Satış faaliyetleri, Otel işletmeciliği, Stratejiler, Eğitim Sistemi

Abstract

The sales activities in the hotels in the modern era turned to be a huge phenomenon which contributes significantly to the national economy and generates many economic opportunities like foreign currency and different jobs. The tourism countries are in a great need to adapt new methods to enhance and improve these activities in the hotels for the favor of the tourist development and make use of all the existing tourist treasures. Research Method: the forms of questionnaire (50) designed to cover the practical part of the research. The forms of questionnaire aimed for answering the questions presented in the research plan. The aim of the researcher was to distribute these questionnaires forms to the superior administration in Antalya hotels using the organized sample for obtaining exact scientific results which are necessary for research. Results: The hotel industry face in the modern era many challenges: barriers which may occur between the guest and the hotel staff, collaboration rules of the selling process has been changed in new forms, The sales departments in the tourism sector are struggling with the changes in the customer, technology, and local economies In this new environment with all those multiple changes in technologies and attitudes, the hotel needs to adopt methods and plans which are unconventional to deal properly with these new changes in the world of technology and make the most of them to attract prospect consumersKeywords
Sales Activity, Hotel Operation, Training System,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri