Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE BAŞARI FAKTÖRLERİ VE KÜÇÜK TURİZM İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
(SUCCESS FACTORS IN SUSTAINABLE TOURISM: A MODEL PROPOSAL FOR SMALL TOURISM ENTERPRISES )

Yazar : Burcu TÜRKER  ; Erhan İŞLEK & Kutay OKTAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4952-4958
    


Özet

Bu çalışmada sürdürülebilir turizmde başarı faktörleri ve küçük turizm işletmelerine yönelik bir model önerisinin ortaya koyulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 23-25 Kasım 2017 tarihleri arasında tertip edilen 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi’ne katılan 16 akademisyen ile görüşme yöntemi kullanılarak veriler toplanılmış ve analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, sürdürülebilir turizm alanında küçük turizm işletmelerinin çalışmalarının ve hedeflerinin neler olması gerektiği belirlenmiş ve bu doğrultuda bir model önerisi sunulmuştur. Ayrıca, yerel yönetimlere, bölgesel pazarlama örgütlerine ve işletme yöneticilerine küçük turizm işletmelerinin gelişiminin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi hususunda çeşitli öneriler geliştirilmiştirAnahtar Kelimeler
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Turizm, Küçük Turizm İşletmeleri

Abstract

In this study, it was aimed to present the success factors in sustainable tourism and a model proposal for small tourism enterprises. In this context, data were gathered and analyzed using interview method with 16 academicians participating in 1st International Sustainable Tourism Congress organized by Kastamonu University Tourism Faculty between 23-25 November 2017. As a result of these analyzes, it has been determined necessary activities and targets of small tourism enterprises in the field of sustainable tourism and a model proposal is presented in this direction. In addition, several proposals have been made to ensure the development and sustainability of small tourism enterprises to local governments, regional marketing organizations and business managersKeywords
Sustainability, Sustainable Tourism, Small Tourism Enterprises

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri