Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HABER TASARIM CEMİYETİ (SOCIETY FOR NEWS DESIGN) İÇERİK DÜZENLEME ÖLÇÜTLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
(THE DEVELOPMENT OF THE CONTENT EDITING STANDARDS SCALE OF THE SOCIETY FOR NEWS DESIGN )

Yazar : Fadim AKCA  & Nazik ÇELİK YILMAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 31
Sayfa : 4987-4994
    


Özet

Gelişen teknoloji ile bilginin paylaşımı artmış, karmaşık verileri ilgi çekici ve doğru şekilde iletmek önemli hale gelmiştir. Bu amaçla; bilgi grafiklerinin görsel ile içeriklerin uygunluğu bakımından düzeyinin belirlenmesi için, infografik görsellerinin içerik düzenleme bağlamında, SND ölçütlerine uygunluğunun değerlendirilmesi için ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin hazırlanmasında görsel sanatlar, iletişim bilimleri ve eğitim bilimleri alanlarından üçer uzmanın görüşü alınmış; literatüre dayalı olarak kriterler belirlenmiştir. “SND içerik düzenleme ölçütleri ölçeği” nin geçerliğinin test edilmesinde; Açımlayıcı Faktör Analizi kapsamında, görsel sanatlar ve iletişim fakültelerinde görev yapan akademisyenlerden oluşan 50 kişilik bir örneklem üzerinde geçerlilik ve güvenirlilik analizleri yapılmıştır. “SND içerik düzenleme ölçütleri ölçeği” nin KMO değerleri 0,925, Bartlett testi sonucu 577,459 bulunmuş, yapılan analizler sonucunda ölçeğin yüksek bir güvenilirliğe ve iç tutarlılığa sahip olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
İnfografik, Görsel İletişim, SND (Society For News Design), Ölçek Geliştirme

Abstract

With the advancement of technology, there has been an increase in information sharing, and interesting and accurate communication of complex data has gained importance. To this end, for determining the compatibility level of infographic visuals and contents, a scale was developed to asses the conformity of infographic visuals to the SND standards within the context of content editing. For the preparation of the scale, views of three experts from each of visual arts, communication sciences, and educational sciences departments were received, and the criteria were determined based on the literature. To test the validity of “the SND content editing standards scale” validity and reliability analyses were conducted for a sample of 50 persons consisted of academics working at visual arts and communication faculties under the scope of the Exploratory Factor Analysis. The KMO values for “the SND content editing standards scale” were found to be 0.925, the Barlett test result was 577.459, and the conducted analyses revealed that the scale had a high level of reliability and internal consistency.Keywords
Infographics, Visual Communication, SND (Society For News Design), Scale Development

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri