Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 SayıEditör
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof.Dr. Ercan OKTAY

Kahramanmaraş/Türkiye  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOrhan ELMACI  
MUHASEBE EĞİTİMİNİN AKREDİTASYONUNDA STRATEJİK YOL HARİTASI: KAYNAK TABANLI BİR MODEL ÖNERİSİ VE GERÇEKLEŞTİRME KOŞULLARI
Ss, 132-151
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.43
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TUTAR ; Ömer Okan FETTAHLIOĞLU & Z.Feyza SAYIN  
BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL USTALIK ÜZERİNDE ETKİSİ OLUR MU?
Ss, 152-164
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.41
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih Mehmet CEYHAN & Mahmut YARDIMCIOĞLU  
ULUSLARARASI ÖLÇEKTE GİRİŞİMCİ VE İŞLETME OLABİLMEK İÇİN OLUŞTURULMASI GEREKEN GİRİŞİMCİLİK İKLİMİ
Ss, 165-172
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.44
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alirıza AĞ & Seda VURAL  
ÇEVRESEL SORUNLARIN ÖNLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR YÖNETİM ARACI OLARAK ÇEVRE MUHASEBESİ
Ss, 173-181
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.45
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ANTEPLI  
İŞLETME YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL VE RİSK DEĞERLEME FONKSİYONU
Ss, 182-189
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.46
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnci BOYACIOĞLU  
BAĞLANMA KAYGISI VE KAÇINMASININ SERBEST HATIRLANAN OTOBİYOGRAFİK ANILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR DİLBİLİMSEL ANALİZ
Ss, 190-197
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.49
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayten DOĞAN KESKİN ; Hülya SALIK; Ayşenur AKBAŞ; Büşra BAYRAM & Neriman ARAL  
SAĞLIK ALANINDA GÖREV YAPAN ÇOCUK GELİŞİMCİLERİN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
Ss, 198-206
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.40
Özet | Abstract | Tam Metin |

M.Salih MERCAN  
İŞGAL- ESARET VE KURTULUŞA DOĞRU
Ss, 207-228
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.52
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Hakan OKAY ; Ahmet Serkan ECE & Zafer KURTASLAN  
INVESTIGATION OF IN-SERVICE AND PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS’ HABITS AND PURPOSES OF USING SOCIAL MEDIA
Ss, 229-243
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.51
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet İLHAN  
ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM VE DEĞİŞİM SÜRECİNE BAĞLI OLARAK GELİŞTİRİLEN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI
Ss, 244-252
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.50
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derviş ERGÜN  
GÖRSEL BELLEK
Ss, 253-259
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.53
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ertuğrul UÇAR & Bilge KONAL  
NARSİSİZM KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Ss, 260-280
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.54
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydoğan AYDOĞDU  
ULUSLARARASI KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİNDE SINIFLAMA-STANDARDİZASYON ÇABALARI ve ISO 18513:2003 TERMİNOLOJİ STANDARDI
Ss, 281-294
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.56
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdost ÖZKAN  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARINDA TÜRK KÜLTÜR ÖGELERİ OLARAK ATASÖZLERİ VE DEYİMLER
Ss, 295-300
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.55
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurtuluş MERDAN  
MEDYA, TÜKETİME DAYALI YAŞAM TARZLARI, DAVRANIŞSAL TERCİHLER VE KREDİ KARTI KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEMELER: REGÜLASYONUN TÜKETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA (GÜMÜŞHANE ÖRNEKLEMİ)
Ss, 301-318
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.57
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cangül AKDAŞ  
SİNEMADA İSPANYA İÇ SAVAŞI’NIN YENİDEN KURGULANMASI ÜZERİNE: LAND AND FREEDOM – 1995
Ss, 319-331
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.61
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil AKBAYIR  
TÜRKİYE’DEKİ YAZ OKULU UYGULAMALARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
Ss, 332-338
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.62
Özet | Abstract | Tam Metin |

Defne AKDENİZ  
OYSTER SYMBOLISM IN THE ART OF PAINTING
Ss, 339-354
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.64
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fırat YILDIZ  
A COMPARISON OF TOTALITARIANISM IN GEORGE ORWELL’S ANIMAL FARM AND ZULFU LIVANELI’S LAST ISLAND
Ss, 355-359
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.58
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike ATAY POLAT  
ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ
Ss, 360-369
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.66
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay YILDIRIM & Mehmet Nuri KARDAŞ  
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
Ss, 370-380
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.59
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehibe ŞAHBAZ  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞARK ( ORTA DOĞU MESELESİ)
Ss, 381-387
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.60
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa GÖZEN  
ŞİRKET DEĞERLEMESİ İÇİN FUZZY KÜME TEORİSİNE DAYALI BİR ÖNERİ
Ss, 388-399
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.67
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman ERATALAY  
ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİ AYRILMA DURUMU EKİ -TA’NIN SÜMERCEDEKİ İZLERİ
Ss, 400-406
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.68
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat BAYRAM  
JOSEPH RAZ’DA HUKUKUN DOĞASI
Ss, 407-411
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.70
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Ekin SUCU  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ETKİN MALİYET YÖNETİMİ ve BİR UYGULAMA
Ss, 412-427
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.73
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret GEDİKLİ  
KUR'AN'A GÖRE İNSAN’IN İYİLİK VE KÖTÜLÜK KARŞISINDA TAVRI
Ss, 428-434
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.75
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
BELÂGAT KİTAPLARINDA HÜSN-İ TA’LÎL’İN TARİF VE TASNİFİ
Ss, 435-440
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.78
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Kürşat ACAR ; Hasan Hüseyin UZUNBACAK & Seda IRMAKLI  
KOBİ ÇALIŞANLARININ MOBBİNGE MARUZ KALMA DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI (İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ)
Ss, 441-451
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.74
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze KIRILMAZKAYA  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK KAYGI VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Ss, 452-461
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.65
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK  
AŞK ÖFKE İKİLEMİNDE ISRARLI TAKİP ÜNLÜLERE YÖNELİK TACİZ VAKALARI
Ss, 462-470
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.71
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YORULMAZ & Güler ALKAN  
DENİZCİLİK ÖĞRENCİLERİNİN DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ KARİYER BEKLENTİLERİNİN VE SEKTÖR ÇALIŞMA KOŞULU ALGILARININ ANALİZİ
Ss, 471-480
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.72
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri