Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12 SayıEditör
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof.Dr. Ercan OKTAY

Kahramanmaraş/Türkiye  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenÖmer Okan FETTAHLIOĞLU ; Bengü HIRLAK & Feyza SAYIN  
İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİNİN, ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ÜZERİNDE ETKİSİ
Ss, 661-672
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine CERANOĞLU & Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ  
1850-1923 YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NİN FARKLI VİLAYETLERİNDE BULUNAN ERKEK ÇOCUK KIYAFETLERİNİN İNCELENMESİ
Ss, 673-688
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.116
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YILDIZ  
TECHNOLOGY SPILLOVER THROUGH FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN DEVELOPING COUNTRIES: EVIDENCE FROM PATENT APPLICATIONS
Ss, 689-696
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.118
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KAPLAN & Yasin GÜLTEKİN  
Y KUŞAĞININ ORGANİK GIDA SATIN ALMA EĞİLİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ss, 697-705
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.117
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim AKSU & Tolga ORAL  
LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE DERSİNE YÖNELİK ALGI TUTUM VE BAŞARI DURUMLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Ss, 706-717
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem DAĞ  
EĞİTİM İLE SOSYAL HİZMETİN BÜTÜNLEŞMESİNİ HAZIRLAYAN KOŞULLAR VE TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİ
Ss, 718-726
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak ÖKDE ; Fatma ÖKDE; İsmail Ercan BÖRÜ & Mehmet DAĞ  
AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMU ALIMLARI VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
Ss, 727-737
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.148
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AKMEŞE & Tevfik EREN  
ORGANİZASYONEL STRATEJİDE VE ORGANİZASYONEL YAPIDADAKİ DEĞİŞİMİN YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İMALAT ŞİRKETLERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 738-751
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.157
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim APAK ; Ali Aykut PEKER & Şefik ÖZDEMİR  
SMMM’LERİN BÜRO ÇALIŞANLARINDAN BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ
Ss, 752-760
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak LEBLEBİCİOĞLU & Aypar USLU  
EĞİLİMSEL VE DURUMSAL FAKTÖRLERİN ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ
Ss, 761-771
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.165
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis ÇAVUŞOĞLU  
GENEL OLARAK VAROLUŞÇULUĞA BAKIŞ VE VAROLUŞÇULUK ÇEŞİTLERİ
Ss, 772-780
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.115
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salih AYBEY  
4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA DİN EĞİTİMİ
Ss, 781-787
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep KAZANCI BAŞARAN & Mevlüde Canan CAN  
HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİLERİN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE ARAŞTIRILMASI; RİZE’DEKİ BANKALAR ÖRNEĞİ
Ss, 788-797
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı Mehmet ACAR & Tamer KAVURAN  
SAYFA TASARIMINDA HİYERARŞİK DÜZEN: MERSİN’DE GÜNLÜK YAYIN YAPAN YEREL GAZETELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ss, 798-805
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.147
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Nuri DİCLE  
ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN DUYGU KONTROL DURUMLARI
Ss, 806-818
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.121
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin MASTAR ÖZCAN & Gül KAYALIDERE  
TÜRKİYE’DE İŞ VE YATIRIM ORTAMININ DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 819-825
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.177
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman MENGİ  
ENGELLİLERE YÖNELİK BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASI: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİ ÖRNEĞİ
Ss, 826-840
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahatdin DAŞBAŞI ; Derviş BOZTOSUN & Emre Hayri BARAZ  
MATEMATİKSEL MODELLEME İLE NÜFUS VE YAPAY SİNİR AĞLARI YARDIMIYLA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİR TAHMİNİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ss, 841-850
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.154
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir AKPINAR & Gönül AKPINAR  
16 NİSAN 2017 REFERANDUM PROPAGANDA SÜRECİNDE GAZETE HABERLERİNİN İÇERİK ANALİZİ
Ss, 851-857
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÖZDEMİR  
KUR’AN’IN SÜMERLERDE KÖKENİ Mİ YOKSA SÜMERLERDE TEVHİT İZLERİ Mİ?
Ss, 858-866
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin ARSEZEN & Ulaş KILIÇARSLAN  
RELATIONSHIP BETWEEN WORKAHOLIC BEHAVIOR AND JOB SATISFACTION OF TOURISM INDUSTRY EMPLOYEES: INTERMADIARY ROLE OF EMOTIONAL COMMITMENT TO THE ORGANIZATION
Ss, 867-882
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.163
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıtkı AKARSU  
TÜRKİYE’DE GÜNÜMÜZ MÜZİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE
Ss, 883-890
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin YILDIZ  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK BAŞARI İLE FİZİKSEL AKTİVİTE İLİŞKİSİ
Ss, 891-898
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde OKUMUŞ ; Arzu Önal SÖNMEZ; Hale A. KAHYAOĞLU & Ayten ERDOĞAN  
ÇOCUK VE ERGENLERDE MOXO DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE TESTİ SONUÇLARI İLE KLİNİK TANI OLARAK DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Ss, 889-905
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil ŞENGÜL ; Arzu BULUT & Zeliha ATMACA  
HASTALARIN EĞITIM SEVIYELERI ILE SAĞLIK HARCAMALARI VE/VEYA SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU SAYISI ARASINDAKI BAĞLANTININ INCELENMESI.
Ss, 906-916
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.152
Özet | Abstract | Tam Metin |

I.Emre GÖKTÜRK & H.Serdar YALÇINKAYA  
KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER: TESPİT VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Ss, 917-932
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi KAVUT  
MARKA YÖNETİMİ SÜRECİNDE KURUMSAL İLETİŞİMİN ROLÜ: UNİLEVER ÖRNEĞİ
Ss, 933-939
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Kibar ÇETİN ; Emre Şahin DÖLARSLAN; Harun YAKIŞIK & Hülya ÜNLÜ  
SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRLERİNDE İNOVASYON BARİYERLERİ
Ss, 940-955
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özhan TUNCAY & Türkü Su ÜSTÜNER  
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DIŞ TİCARET DENGESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN MARSHALL-LERNER KOŞULU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ
Ss, 956-964
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun YAKIŞIK & Ahmet Kibar ÇETİN  
EKONOMİK, SOSYAL VE POLİTİK KÜRESELLEŞMENİN KÜRESEL GÜÇ OLMADA ETKİLERİ
Ss, 965-975
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki TAŞTAN & M. Arif ERZEN  
ALINYAZISI SAATİ'NDE İSLÂM ÂLEMİNE ÇAĞRI: DİRENİŞ ve DİRİLİŞ
Ss, 976-987
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abass DARBOE & Demet Şefika MANGIR  
İNSAN HAKLARI VE KALKINMA
Ss, 988-993
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.175
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AKMEŞE & Sercan ARAS  
KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN OTEL SEÇİM KRİTERLERİ
Ss, 994-1001
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Hakan HANÇER & Zeynep TÜFEKÇİ  
ORTAOKUL 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ MÜKEMMELİYETÇİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Ss, 1002-1008
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ANTEPLI  
E TİCARETİN GELİŞİMİ VE MUHASEBE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 1009-1016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.190
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÖZEL -  
“NUH: BÜYÜK TUFAN” SİNEMA FİLMİNDE PEYGAMBER İMAJI
Ss, 1017-1030
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.159
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevtap SARIOĞLU UĞUR ; Mustafa SOBA; Esra TEMEL & Şevket SOBA  
ZAMAN VE PERFORMANS YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLER (2010-2017) ÜZERİNE NİTEL BİR BAKIŞ
Ss, 1031-1037
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.158
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül SİLİ KALEM  
AYRI DÜNYALARIN İNSANIYIZ: ULUSAŞIRI GÖÇ VE KARMA EVLİLİK
Ss, 1038-1046
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.174
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz AKPINAR  
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE AFYONKARAHİSAR MADEN SULARI
Ss, 1047-1060
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.185
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Gözlük KIRMIZIOĞLU & Abdülkerim ÇEVİKER  
SPORTİF REKREASYON KAVRAMINA ANTROPOLOJİK BİR BAKIŞ
Ss, 1061-1068
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zahide TONGA & Nilüfer VOLTAN ACAR  
“TİTANİK” FİLMİNİN AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI TERAPİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 1069-1080
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan DURAN ;Yaşar BARUT & Yusuf BUDAK  
EXAMINATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT PRESENTATION TYPES ON THE ATTENTION AND MEDITATION LEVELS OF INDIVIDUALS THROUGH BRAIN WAVES
Ss, 1081-1090
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış SEÇER & H.Şebnem SEÇER  
İŞGÜCÜ PİYASALARININ İZLENMESİNDE BÜYÜK VERİ GOOGLE TRENDS VERİLERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1091-1103
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.200
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Aykut PEKER ; Mehmet YÜCENURŞEN & Mehmet Ali DURMUŞ  
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ BECERİLERİ ELDE ETMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ORTAKÖY MYO ÖRNEĞİ
Ss, 1104-1113
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan Vedat SÖNMEZ  
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1114-1124
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunay ASLAN ;Cevdet KIZIL & Aslı DİN  
MUHASEBE HATA VE HİLELERİ ÜZERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN MUHASEBE MESLEK ETİĞİ KAPSAMINDA ANALİZİ: YALOVA ÖRNEĞİ
Ss, 1125-1138
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel ADAR CÖMERT  
ZİHİN ENGELLİ RESSAM MUHAMMET YALÇIN VE ESERLERİNDEKİ SANATSAL TASARIM
Ss, 1139-1148
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hiçran ALKAN ;Serap AKTEMUR GÜRLER; Nur AKCANCA; Perihan AKBAŞ & Hatice BIÇAKÇI  
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
Ss, 1149-1155
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.186
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Kayhan KURTULDU & Tuğba IŞILDAK TEZCAN  
ORTAOKUL 7. SINIF ÇALGI VE ÇALGI TOPLULUKLARININ ÖĞRETİMİNDE 5E MODELİNİN ETKİLİLİĞİ
Ss, 1156-1161
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu GÖKCE  
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI KENT YOKSULLARINA KENTSEL DİRENÇ KAZANDIRMA
Ss, 1162-1171
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Engin TEKİN  
EKONOMİK ENTEGRASYONLARIN ULUSLARARASI TİCARETE ETKİLERİ
Ss, 1172-1185
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin ARSEZEN & Cemal ARTUN  
MARİNA İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN GİRİŞİMLERİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖNERİSİ
Ss, 1186-1192
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin APALI  
BİLGİ ÇAĞINDA GELENEKSEL BİLGİNİN VARLIĞI
Ss, 1193-1198
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SARKIM ; Fahri SEKER; Ramazan KURTOĞLU & Mehmet KARA  
BOZOK ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TÜKETİM HARCAMALARI ANALİZİ VE YOZGAT EKONOMİSİNE ETKİLERİ
Ss, 1199-1213
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.199
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zahide TONGA & Derya HALİSDEMİR  
ERGEN ÖZNEL İYİ OLUŞU İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ss, 1214-1221
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin YILDIZ  
REKREATİF BADMİNTON OYUNUNUN YETİŞKİN KADINLARDA FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ
Ss, 1222-1227
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.193
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÇETİNKAYA  
ÇEVİRİNİN DİLBİLİM VE YAZINBİLİM İLE İLİŞKİSİ
Ss, 1228-1233
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer DEMİRBAĞ  
ŞAİR VE ÖVÜNME
Ss, 1234-1240
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur YAŞAR  
EĞİTİMSİZLİK SARMALININ KISIR DÖNGÜSÜNDEKİ: ROMAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Ss, 1241-1253
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçe DİŞLEN DAĞGÖL  
LIFELONG LEARNING: NOT A 21ST CENTURY, BUT AN OMNITEMPORAL SKILL
Ss, 1254-1267
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayvaz MORKOÇ  
ABDÜRRAHİM BEY HAKVERDİYEV’İN ESERLERİNDE TOPLUMSAL ELEŞTİRİ
Ss, 1268-1276
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil ŞENGÜL ; Fadime ÇINAR; Haşim ÇAPAR; Arzu BULUT & Cuma ÇAKMAK  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİN E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Ss, 1277-1287
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin ERTEK MORKOÇ  
ZÂTÎ’NİN GAZELLERİNDE SES VE ANLAM BAKIMINDAN “İKİLEMELER”İN İŞLEVİ
Ss, 1288-1303
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.198
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri