Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 SayıEditör
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş/Türkiye  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet TUNCER ; Emine FIRAT & Abdullah Samet ECELER  
BEYŞEHİR GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN TURİZM İMKÂNLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1304-1308
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyyid YELEK  
ÖNCÜ BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AMELE BİRLİĞİ
Ss, 1309-1324
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin ARSEZEN & İhsan Cenk YÜZSEVER  
TÜRKİYE DENİZ TURİZMİ KÜMELENMESİ DURUM ANALİZİ
Ss, 1325-1337
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sümeyra BABACAN & Soner TASLAK  
ENGELLİ İSTİHDAMI YÖNTEMLERİNE GÖRME ENGELLİLERİN YAKLAŞIMI
Ss, 1338-1347
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.213
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Perihan KAYA  
ÖRGÜTLERDE ÜCRETLEME ŞEKİLLERİ BİREY VE ÖRGÜT AÇISINDAN YANSIMALARI
Ss, 1348-1365
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime GÖKTAŞ KULUALP  
KURUMSALLAŞSAK MI? KURUMSALLAŞMASAK MI? AİLE İŞLETMELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1366-1375
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükran KARACA & Meftune ÖZBAKIR UMUT  
İNTERNET ÜZERİNDEN SEYAHAT SATIN ALMADA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ
Ss, 1376-1387
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan REYHAN & Ayşen SATIR REYHAN  
EKOLOJİK KRİZE BİR ÇÖZÜM YOLU OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE KOOPERATİF ÖRGÜTLENME
Ss, 1388-1401
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysu ALTAŞ & Funda VARNACI UZUN  
SANAL MÜZELER VE TURİZM SEKTÖRÜNDE KULLANIMLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ss, 1402-1418
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve GENÇYÜREK ERDOĞAN  
İNTERNET ORTAMLARINDA YER ALAN ÖRTÜLÜ REKLAMLAR: SAĞLIK WEB SİTELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ss, 1419-1426
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.209
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem PALABIYIK  
EĞİTİMDE ÇOK DİLLİLİK TARTIŞMALARINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ KÜRT DİLİ EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Ss, 1427-1445
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi ARSLAN ÖZDEMİR & Veli DUYAN  
TÜRKİYE GÖÇ YASALARININ SOSYAL HİZMET AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ss, 1446-1455
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.249
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren IŞIKLI  
USING FOLKTALES IN LITERATURE CLASSROOM FOR LOW LEVEL STUDENTS
Ss, 1456-1462
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Havva Duygu YASA ; Elif ÇUHADAR, İrem ALTAÇ & Aşkın KARADUMAN  
FEN LİSELERİNDE VERİLEN PERFORMANS GÖREVLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (BARTIN İLİ ÖRNEĞİ)
Ss, 1463-1477
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KARA & Ahmet ALTINOK  
BELİREN YETİŞKİNLERDE ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE BEDEN İMAJI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ss, 1478-1483
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.229
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arkun TATAR ; Berra BEKİROĞLU; Behmen ÇELİKBAŞ; Hüdanur ÖZDEMİR; Revşan YAĞIZER; Fatih BATTAL; Gül Demet KURT; Zekeriya ÖREN & Melek ASTAR  
DUYGUSAL ÖZ FARKINDALIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE ÇEVRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Ss, 1484-1493
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KANA & Volkan AYDIN  
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
Ss, 1494-1504
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünsal TAZEGÜL & Özbay GÜVEN  
VÜCUT GELİŞTİME BRANŞINDAKİ ERKEK SPORCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİ ve BEDEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
Ss, 1505-1510
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit ŞİŞLİOĞLU & Ergün DEMİREL  
TÜRKİYE’DE DENİZ ULAŞTIRMASININ GELECEĞİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Ss, 1511-1517
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.216
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Filiz ALKAN MEŞHUR  
ENGELLİ BİREYLERİN KENTSEL VE SOSYAL YAŞAMA KATILIMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ
Ss, 1518-1524
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alirıza AĞ  
ÇEVRESEL MALİYETLERE VERİLEN ÖNEM DÜZEYİNİN TESPİT EDİLMESİ : TRA1 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
Ss, 1525-1535
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman ALTUNOĞLU & Ahmet Hakan HANÇER  
SCIENCE TEACHERS’ LEVEL OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE AND RESEARCH OF THEIR ATTITUDES TOWARD TO THE TECHNOLOGY
Ss, 1536-1546
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.233
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan YAVUZ  
RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞININ ÖNLİSANS EĞİTİMİNDEKİ DURUMU
Ss, 1547-1550
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.237
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze Ebru ÇİFTÇİ & Gülden ÖZTÜRK SERTER  
THE EFFECT OF PARENTAL ATTITUDE ON THE ENTREPRENEURSHIP LEVELS OF STUDENTS DOING VOCATIONAL TRAINING
Ss, 1551-1557
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.232
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri AKBAŞ  
KONYA OVASI PROJESİ İDARESİNE BAĞLI İLLERDE SUÇ ve ŞİDDET OLAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1558-1563
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri