Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


14 SayıEditör
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş/Türkiye  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMünevver ERYALÇIN ; Sibel DEMİREL & Veli DUYAN  
BİREYİN ÇOKLU DOĞASI: DENETİMLİ SERBESTLİK ALTINDAKİ BİREYLERİN YAŞAM POZİSYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ss, 1564-1577
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu İÇYER & Esra MANKAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAYIN ORGANLARINI TAKİP ETME SIKLIĞININ BESLENME BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ
Ss, 1578-1584
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.240
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur TUZTAŞI & Pınar KOÇ  
SİNAN ANLATISINDA METODOLOJİK BENZEŞİM VE AYRIŞIMLAR: DÖRT KAYNAK ÜZERİNDEN BİR KARŞILAŞTIRMA DENEMESİ
Ss, 1585-1598
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.241
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mikail KARA & Ali YAYLI  
TÜRK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ALGISI İLE TÜRKİYE’NİN DESTİNASYON İMAJI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ALMAN TURİSTLER ÖRNEĞİ
Ss, 1599-1620
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.244
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan KURU  
SINIF VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANMA BEKLENTİLERİ
Ss, 1621-1627
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayvaz MORKOÇ  
20. YÜZYIL BAŞLARINDA AZERBAYCAN EDEBİYATINA YANSIYAN KADIN HUKUKSUZLUĞU
Ss, 1628-1637
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cangül AKDAŞ  
KENTTE SİNEMA SALONLARININ EVRİMİ: İZMİT ÖRNEĞİ
Ss, 1638-1645
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.242
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Hakan YALÇINKAYA & Selin DÜLGER  
KÜRESELLEŞMENİN BEYİN GÖÇÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE
Ss, 1646-1654
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.245
Özet | Abstract | Tam Metin |

SERKAN ADA & Murat KARABEN  
İŞBİRLİĞİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI VE SAĞLADIĞI FAYDALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1655-1664
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şefik ÖZDEMİR ; Enver KARAKIŞLA & Mehmet Ali DURMUŞ  
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKÂ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Ss, 1665-1669
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan GÖKCE  
ETKİN BİR İÇ DENETİM MODELLEMESİ
Ss, 1670-1676
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hekim TAY  
MEKKE TOPLUMUNDA AYETLERE YANSIYAN DİNÎ İNANÇ TARTIŞMALARI
Ss, 1677-1686
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit ÇAYIN & Murat SİLİNİR  
KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: MENA VE KUZEY AMERİKA KARŞILAŞTIRMALARI BAĞLAMINDA PANOROMİK BİR İNCELEME
Ss, 1687-1695
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk ERDEM  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE’DEKİ İNGİLİZ ESİRLER: İKİ ESİR KAMPI (Afyon ve Gediz), VE İKİ ESİR GAZETESİ (Afyonkarahisar ve Gediz Gazeteleri)
Ss, 1696-1709
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge BAĞCI AYRANCI  
ÖĞRETMEN ADAYLARINA SERBEST YAZMA TUTUM ÖLÇEĞİNİN UYGULANMASI
Ss, 1710-1716
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.265
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet BAŞKAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI
Ss, 1717-1723
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TANDOĞAN  
OTEL İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
Ss, 1724-1731
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.259
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem ADA & Mahmut YARDIMCIOĞLU  
BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
Ss, 732-1740
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus KOÇ & Adem PALABIYIK  
DİNDAR KÜRT SİYASAL HAREKETİNİN FİLİSTİN DAVASINA YAKLAŞIMI: HÜR DAVA PARTİSİ ÖRNEĞİ
Ss, 1741-1752
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.246
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa ÖZEL  
ENSAR MUHACİR KARDEŞLİĞİ BAĞLAMINDA CAMİ CEMAATİNİN GÖÇMEN ALGISI (Suriyeli Göçmenler Örneği)
Ss, 1753-1767
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.247
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek TUNALI  
FİLM ANLATISINDA “OLUŞ”TURUCU FİGÜR OLARAK INTRUDER-REDEEMER (KURTARICI-DAVETSİZ MİSAFİR): ALL THAT HEAVEN ALLOWS (1955-HERŞEY SENİN İÇİN), THE SERVANT (1963- UŞAK), TEOREMA (1968-TEOREM)BAĞLAMINDA
Ss, 1768-1778
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tekmil Sezen GÖKSU & Serap MUNGAY AY  
EVALUATION OF RELATIONAL MARKETING ACTIVITIES OF FOOTBALL CLUBS FROM A FAN PERSPECTIVE
Ss, 1779-1784
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.260
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KARAHAN & Mehmet Ali ÇOBAN  
MUHASEBE VE FİNANS PERSONELLERİNİN DENETİME BAKIŞ AÇILARI (GAZİANTEP)
Ss, 1785-1793
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT ; Çağlar ÇEVİK & Arzu ÖNAL SÖNMEZ  
ERGENLERDE İNTERNET KULLANIM SÜRESİNİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ
Ss, 1794-1800
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ARSLAN & Saime Evren KÖYLÜ BAYDEMİR  
A SYSTEMATIC REVIEW OF RESEARCH ON MIND MAPPING IN EFL CONTEXT
Ss, 1801-1811
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doruk Görkem ÖZKAN ; Sinem DEDEOĞLU ÖZKAN & Duygu AKYOL  
TRABZON KENTİ GÜLBAHARHATUN-HIZIRBEY MAHALLELERİNİN TARİHSEL ve MEKÂNSAL GELİŞİM SÜRECİ
Ss, 1812-1818
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri