Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


16 SayıEditör
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenF.Ceyda SÜER  
ÇALIŞANLARIN ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE ÇALIŞAN CİNSİYETİNİN BU İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Ss, 1-9
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.293
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil ŞENGÜL & Arzu BULUT  
ERKEK ÇOCUKLARDA YAPILAN SÜNNET VE HASTA HAKLARI BOYUTUNUN İNCELENMESİ
Ss, 10-15
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Merve ALPAK & Tuğba DÜZENLİ  
KENTSEL TASARIMDA ESNEKLİK VE ADAPTASYON: KENTSEL MEYDAN SENARYOLARI ÜRETİMİ
Ss, 16-22
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN  
ORTA ÇAĞDA SELÇUKLU TÜRKLERİ VE AVRUPA
Ss, 23-45
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.319
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerem TOKER & Fadime ÇINAR  
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ VE İSTANBUL AVRUPA YAKASINDA FAALİYETTE BULUNAN HASTANELERDE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 46-51
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.314
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker KABA & Murat EROL  
ERGENLERİN YAŞAM DOYUMUNUN İNCELENMESİ
Ss, 52-63
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sine ERDOĞAN MORÇİN & Zişan KORKMAZ ÖZCAN  
YEREL HALKIN TOPLUMSAL KAPASİTE ALGISININ TURİZM POTANSİYELİ ALGISINA ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEĞİ
Ss, 64-72
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünsal TAZEGÜL  
DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN BEDEN ALGILARI VE YEME TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ss, 73-77
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cansu AYHAN & Abdulvahap ÖZCAN  
TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ANALİZİ (2010-2016)
Ss, 78-93
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.261
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba DÜZENLİ ; Elif Merve ALPAK & Duygu AKYOL  
IMPACT OF KITSCH ON URBAN IDENTITY: A CASE STUDY ON TRABZON CITY
Ss, 94-99
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin MENTİŞ KÖKSOY  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE GSL ÖĞRENCİLERİNİN YANFLÜT KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
Ss, 100-107
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış KARDEŞ & Ufuk YAĞCI  
EŞLİK YAPABİLME BECERİSİNİN MÜZİK EĞİTİMİ PROGRAM HEDEFLERİNE ULAŞMA DURUMU
Ss, 108-120
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif BAYRAMOĞLU & Sara DEMİR  
EFFECT OF CLIMATE CHANGE AND CONTRUBUTION OF WATER CONSERVATION IN URBAN LANDSCAPE DESIGN
Ss, 121-126
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökalp PARASIZ  
A RESEARCH FOCUSED ON IMPROVING VOCALISATION LEVEL ON VIOLIN EDUCATION
Ss, 127-139
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.330
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Önlem ERSÖZ  
KARACASU DERİ İŞLEME (TABAKHANE) İŞLETMELERİ VE İŞLETMELERİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI
Ss, 140-146
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.331
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat CANCAN ; Recep YÜCESAN & Musa ÖNER  
ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMDE ÜSLÜ ve KÖKLÜ SAYILARDAKİ KAVRAM YANILGILARI, ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ)
Ss, 147-159
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Zahit SERARSLAN & Fatih IŞIK  
SPOR YAPAN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANILI ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN, KENDİLERİNİN ETKİLENME DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 160-165
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.333
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca YAYAN & Esra BİLGİN  
GÖRSEL İLETİŞİM SÜRECİNDE MÜZİK FESTİVALİ AFİŞLERİNİN ÇÖZÜMLEMELERİ
Ss, 166-179
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur BALOĞLU  
SİNEMADA GÖRSEL VE ANLATISAL NİTELİKLİ GÖSTERGELERİN ÇÖZÜMLENMESİ: BOUNDIN’ ANİMASYON ÖRNEĞİ
Ss, 180-190
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akif KÖSE  
OKUL MÜDÜR YARDIMCILARININ BAKIŞ AÇILARIYLA OKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİ: BİR ÖZ DEĞERLENDİRME
Ss, 191-211
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.338
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri