Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


18 SayıEditör
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenPınar AKARÇAY & Gökhan AK  
İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE NEO-LİBERAL KAMU HİZMETLERİ: YAŞLI BAKIM EVLERİ ÖRNEĞİ
Ss, 343-356
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN & Saide SAİPOVA  
SOVYETLER ZAMANINDA GELENEKSEL VE DİNİ HAYATIN KORUNMASINDA ORTA ASYALI MÜSLÜMAN KADININ ROLÜ
Ss, 357-368
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TANDOĞAN  
OTEL İŞLETMELERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ
Ss, 369-377
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Devrim ÜZEL ; Nihat UYANGÖR; Berk HASAR & Özgün ÇAKIR  
MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK MOTİVASYON ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
Ss, 378-386
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayvaz MORKOÇ  
MEMMED SEİD ORDUBADİ VE “QANLI SENELER” ADLI ESERİNDE ERMENİLER
Ss, 387-400
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.376
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ELMAS & Songül ALTINIŞIK  
KÖY ENSTİTÜLERİNDE DENETİM UYGULAMALARI
Ss, 401-425
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.370
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevcan YILDIZ & Seden TURAMBERK ÖZERDEN  
TEOS ANTİK KENTİ VE LEUKİPPOS: ATOM TEORİSİ
Ss, 426-429
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra DEMİREL ; Mustafa ALP; Murat TAŞDEMİR & Salih TORLAK  
DİJİTAL TAYLORİZMİN İNSAN, ÜRETİM VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ss, 430-438
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.382
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan DOĞAN  
AİLE İÇİ ŞİDDETİN MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜ VE SOSYAL HİZMET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 439-443
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÖZDEMİR & Mehtap KARAKOÇ  
BİLGİ EKONOMİSİ ÖZELİNDE ÜNİVERSİTELERDE ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ VE RAPORLANMASI
Ss, 444-461
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.380
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dinçer BAYER  
TÜRKİYE-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDAKİ KRİZLERİN MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İLİŞKİLERİN GELECEĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELER
Ss, 462-475
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nalan OKAN AKIN  
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESTETİK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLARLA İNCELENMESİ
Ss, 476-485
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süreyya BAKKAL  
GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET DENGESİ
Ss, 486-492
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.387
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali ŞEN ; Eda YAKIT AK & Yakup EVREÜZ  
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
Ss, 493-500
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.389
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ZEYADA & Yavuz DEMİREL  
A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE SHARING AND ORGANISATIONAL LEARNING
Ss, 501-509
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyza ERKOÇ ; Fatma KOCAAĞA; Metin ÖKSÜZ & Onur YÜKSEL  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL DESTEK ALGISI
Ss, 510-515
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökmen KANTAR  
TÜRKİYE VE İRAN İLİŞKİLERİNDE PETROLÜN ROLÜ
Ss, 516-522
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.386
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem BAKKAL  
TÜRKİYE’DE YATIRIMLARIN FİNANSMANI VE MAKROEKONOMİ’YE ETKİLERİ
Ss, 523-528
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri