Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


19 SayıEditör
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş/Türkiye  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuzaffer DENİZ  
TÜRKİYE CUMHURYETİ-ALMANYA İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASI
Ss, 529-533
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar BEDİRHAN & Yusuf TEKİN  
ABBASİLER DÖNEMİNDE KAFKASYA’DA ARAP İDARİ SİSTEMİN KURULMASI VE BUNUN ÖNEMİ
Ss, 534-545
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.393
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali CAN  
REKLAMIN TOPLUMSAL DEĞER EROZYONUNDAKİ YERİ
Ss, 546-554
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.392
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit Engin TEKİN  
EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ KULLANIMI VE DIŞ TİCARET DENGESİNE ETKİLERİ
Ss, 555-565
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DEMİRARSLAN  
ETRÜSK UYGARLIĞINDA YAŞAM ve TASARIM
Ss, 566-583
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydoğan AYDOĞDU & Meral SEZER  
KALKINMA AJANSLARININ TURİZMİN GELİŞMESİNE ETKİLERİ: KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI-KASTAMONU ÖRNEĞİ
Ss, 584-601
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ERYÜRÜK  
BÜROKRASİ VE REFORM: OSMANLI DEVLETİ
Ss, 602-614
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Manal ABMDAS & Ergün DEMİREL  
A PRELIMANARY STUDY ON DEVELOPMENT PORT OF BENGHAZI
Ss, 615-626
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan BİLİR & Yasin GÜLERYÜZ  
PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN YÖNTEMLER İLE RİSKE MARUZ DEĞER YAKLAŞIMI
Ss, 627-638
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdem YAVUZ  
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKÂLETİNİN 1924 YILI SITMA İLE MÜCADELE RAPORU - SITMA VE BATAKLIK HARİTASI
Ss, 639-653
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.401
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz Cumhur KOCALAR  
TARİHİ ÇEVRE KORUMA SORUNLARI: (KARIA DEVLETİ) “HERAKLEIA-LATMOS”
Ss, 654-662
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.402
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurtuluş MERDAN  
ORGANİK ÜRETİMDE PAZARLAMA OLANAKLARI VE GELİŞTİRME YOLLARI
Ss, 663-672
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.403
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep ARIKAN & Salih GÜRBÜZ  
TÜRKİYE’DE SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI VE FRANSA GELİR SINIRI UYGULAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 673-680
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.404
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ÖZDERE  
ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ALGISI İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ss, 681-689
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.405
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem PALABIYIK  
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE LİDERLİK VE MİLLİ DURUŞ ÖRNEĞİ OLARAK RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Ss, 690-700
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri