Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


22 SayıEditör
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKurtuluş MERDAN  
GÜMÜŞHANE ÖRNEKLEMİNDE DOĞA SPORLARI VE TURİSTİK POTANSİYELİ
Ss, 860-869
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.422
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu KOÇ  
İNGİLTERE VE FRANSA’DA KADINLARIN SAÇ POLİTİKALARI VE SAÇ GÜZELLİĞİ ALGILARI (19. YÜZYIL’DAN 20. YÜZYIL’A)
Ss, 870-877
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel ARSLAN & Mehmet Satılmış BULUT  
YOGA ETKİNLİĞİ İLE UĞRAŞAN YETİŞKİNLERİN PROFİLLERİ VE YOGA İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ
Ss, 878-887
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Oğuz GÖK & İsrafil KARADÖL  
PİEZOELEKTRİK UYGULAMALI AYAKKABI TASARIMI
Ss, 888-893
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine CERANOĞLU & Feride GÜLER  
BALKAN ÜLKESİ BULGARİSTAN’DAN GÖÇ EDEN TÜRK AİLELERİNE AİT GELENEKSEL İÇ GÖMLEKLERİN İNCELENMESİ
Ss, 894-909
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DEMİRARSLAN  
KENTSEL VE KÜLTÜREL BELLEK BAĞLAMINDA TARİHİ BİR ŞEHİR VE YAKIN ÇEVRESİ: GELİBOLU
Ss, 910-932
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.442
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Oğuz GÖK  
TASARIMDA ELEKTRONİK TEKSTİLLER
Ss, 933-940
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.437
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Zehra KARIŞMAN  
TÜRKİYE’DE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE DİNİ MÜZİK YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ
Ss, 941-964
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.432
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tekmil Sezen GÖKSU  
SPOR ENDÜSTİRİSİNDE DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCULARIN İNFLUENCER PAZARLAMA İLE YARATTIĞI ETKİLERİ
Ss, 965-971
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel CELEP & Murat TOPALOĞLU  
2000 SONRASI TÜRK SİNEMASI’NDA ÜRÜN YERLEŞTİRME STRATEJİSİ İNCELENMESİ: CEM YILMAZ FİLMLERİ ÖRNEĞİ
Ss, 972-985
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.440
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan CANDAN & Gülşah KAZAK  
KENTLİLİK BİLİNCİ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ss, 986-994
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.439
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derviş ERGÜN  
ESTETİK VE METALAŞAN ESTETİK
Ss, 995-1001
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.435
Özet | Abstract | Tam Metin |

Begüm KURT  
MALATYA YÖRESİ TÜRKÜ METİNLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA KADIN ALGISI
Ss, 1002-1014
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.431
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra KIZILAY  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
Ss, 1015-1021
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper TAZEGÜL  
GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YAPILAN TESLİMLERİN VERGİ USUL KANUNU İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN ÖRNEK UYGULAMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 1022-1026
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat DOGANALP & Mustafa KARTAL  
THE EFFECTS OF FINANCIAL CRISES ON FOREIGN TRADE: A LOGIT TRIAL FOR TURKEY
Ss, 1027-1038
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.448
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TUTAR ; Nuran ÖZTÜRK BAŞPINAR & Sevilay GÜLER  
BENLİK SAYGISI VE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1039-1053
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.477
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri