Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


23 SayıEditör
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSamuel Akpan BASSEY ; Nelson Robert ENANG & Christopher Ude Nwaeke MAIL  
REVISITING THE LANGUAGE QUESTION IN AFRICAN PHILOSOPHY
Ss, 1053-1067
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.444
Özet | Abstract | Tam Metin |

HAKAN ALP & Erkan TURAN  
SİYASAL PARTİLERİN 24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM BEYANNAMELERİNDE, DİJİTAL TEKNOLOJİ VE İNOVASYON POLİTİKALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Ss, 1068-1077
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin DUMAN  
PERİ MASALLARININ ÇOCUK PSİŞESİNDEKİ ÖNEMİ
Ss, 1078-1084
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taylan GÜVENİLİR & Çınla ŞEKER  
II. DÜNYA SAVAŞI PROPAGANDA AFİŞLERİNDE KULLANILAN İMGELERİN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ “A.B.D. ÖRNEĞİ”
Ss, 1085-1101
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tayfur TAZESAVAŞ  
KOSGEB DESTEĞİ İLE ERP YAZILIMI KULLANMAYA BAŞLAYAN KOBİ’LERDE ERP YAZILIMININ VERİMLİLİĞE ETKİSİ: AKSARAY İLİ ÖZELİNDE NİCEL VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1102-1112
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıza AKYÜREK  
MÜZİK EĞİTİMCİSİ YETİŞTİREN KURUMLARDA TOPLU ÇALGI EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Ss, 1113-1120
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.466
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan DÖNMEZ & Parisa GÖKER  
OSMANLI DÖNEMİ MİNYATÜR SANATINDA TOPOGRAFİK KENT
Ss, 1121-1129
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.455
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sanem ŞEHRİBANOĞLU & M.Günay VAN  
2016 YILINI GERİDE BIRAKIRKEN DÜNYA VE TÜRKİYE'DE TURİZM'E EKONOMİK AÇIDAN GENEL BİR BAKIŞ
Ss, 1130-1139
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.465
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fidan HAKKARİ  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Ss, 1140-1151
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Yılmaz ALBAYRAK  
GÜMÜŞHANE İLİNDE SPOR TURİZMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SPOR TURİZMİ ÜRÜNLERİ
Ss, 1152-1162
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.486
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent Cihan CEYLAN & Hamit ÖNAL  
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE DESTEK EĞİTİMİ ALMIŞ 5. 6. 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Ss, 1163-1178
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.472
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zühre Nur PEHLİVAN  
KOÇİ BEY’İN SULTAN İBRAHİM’E SUNDUĞU RİSALE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ss, 1179-1182
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.474
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine ERDEM  
KONYA SAHİP ATA HANKAHI’NDAKİ ÇİNİLER
Ss, 1183-1193
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde MERT & Osman YILMAZ  
ÖRGÜTSEL KÜLTÜRÜN KURUM İMAJI VE MARKA BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Ss, 1194-1208
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.478
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan GÜROVA  
MARQUEZ'İN "İYİ KALPLİ ERENDİRA" HİKAYESİNDE BÜYÜLÜ VE FANTASTİK UNSURLAR
Ss, 1209-1213
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eda YAKIT  
HIV İLE ENFEKTE KADINLARDA GEBELİK SÜRECİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
Ss, 1214-1222
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.469
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan ENGİN ; Ahmet SARUCAN & Mehmet Emin BAYSAL  
TÜRKİYE İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ ALTERNATİFLERİNİN ANALİZİ
Ss, 1223-1231
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf BAYRAKTUTAN ; İbrahim ARSLAN, & Erdal ALANCIOĞLU  
ORTA GELİR TUZAĞINI AŞMADA ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME: TÜRKİYE VE GÜNEY KORE KARŞILAŞTIRMASI
Ss, 1232-1240
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KILINÇ  
TÜRK DEMOKRASİ TARİHİNDE MİLLET PARTİSİ VE OSMAN BÖLÜKBAŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME (1948-1973)
Ss, 1241-1246
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan TUNÇ & Murat KAYA  
KİŞİLERİN DOLAR ARBİTRAJINDA GETİRİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SPEKÜLASYON ETKİSİ
Ss, 1247-1253
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde MERT & Ali AKDEMİR  
ABD BAŞKANLIK SİSTEMİNİN STRATEJİK NİTELİKLERİNE VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ALGININ KARŞILAŞTIRMALI ARAŞTIRILMASI
Ss, 1254-1283
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.489
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Kayhan KURTULDU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EŞLİK ÇALMA DERSİ BAŞARILARININ BAZI DEĞİŞKENLER YARDIMIYLA İNCELENMESİ
Ss, 1284-1292
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.490
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel GÜVEN & Hasan İŞLEYEN  
SINIF YÖNETİMİNDE İLETİŞİM, İLETİŞİM ENGELLERİ VE SURİYELİ ÖĞRENCİLER
Ss, 1293-1308
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent DEMİR ; Gülbeniz AKDUMAN & Zeynep HATİPOĞLU  
A RESEARCH ON THE MEDIATING ROLE OF ETHICAL LEADERSHIP PERCEPTION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL DEDICATION
Ss, 1309-1322
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KAPLAN & Aykut BEDÜK  
İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ: HİZMET İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1323-1328
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sudaporn KHIEWNGAMDEE  
THE METHOD FOR ALLEVIATING SLEEPINESS IN THE SAUNDARANANDA-MAHAKAVYA
Ss, 1329-1334
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca YILDIZ & Fahri ÇAKI  
KİMLİK POLİTİKALARI VE ULUSALCI KİMLİK POLİTİKALARINA TEPKİ TÜRLERİ
Ss, 1335-1351
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gaye ATİLLA & Cumali KILIÇ  
ORGANIZATIONAL CYNICISM AND EMPLOYEE PERFORMANCE RELATIONSHIP: MARDIN ARTUKLU UNIVERSITY ACADEMICIANS EXAMPLE
Ss, 1352-1358
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.418
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri