Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


24 SayıEditör
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRıza AKYÜREK  
MÜZİK EĞİTİMCİSİ YETİŞTİREN KURUMLARDA ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ EĞİTİMİNİN PROGRAM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Ss, 1359-1365
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.482
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülpembe OĞUZHAN & Ferdane Betül BÖLÜKBAŞI  
TIBBİ CİHAZ FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ: ÜLKE UYGULMALARINDAN ÖRNEKLER
Ss, 1366-1378
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ESEN & Esen ŞAHİN  
EĞİTİM HİZMETLERİ PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ: KONYA’DAKİ DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1379-1398
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ephraim Ahamefula IKEGBU & Moses ODEY  
GENDER SENSITIVTY AND LEADERSHIP STYLE IN NIGERIA
Ss, 1399-1406
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gevher SAYAR & Yavuz ARAT  
ÇOCUK İÇİN CEZA MEKANLARI
Ss, 1407-1421
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Parisa GÖKER & ELMAS ERDOĞAN  
GEÇ OSMANLI DÖNEMİNDE HEYKEL; İSTANBUL SARAY BAHÇELERİ
Ss, 1422-1431
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samuel Akpan BASSEY ; Okpe Timothy ADİE & Asira E ASİRA  
PHILOSOPHY OF BEHAVIORISM
Ss, 1432-1436
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.535
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali YAĞLI  
ÇİZGİ ROMANLARDA KULLANILAN BAZI SEMBOLLER VE BEDEN DİLİ
Ss, 1437-1445
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet Şefika MANGIR & Mukhammadjon GANİEV  
CYBERTERRORISM AND COUNTER CYBERTERRORISM POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Ss, 1446-1458
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ANTEPLİ & Şirin ASLAN  
YEŞİL MUHASEBE VE ÇEVRESEL MALİYETLERİN HESAPLANMASI
Ss, 1459-1467
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih SEMERCİ & Mihrican UÇAR  
TARİHİ DOKUDA MEKÂNSAL KALİTE ANALİZİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ
Ss, 1468-1481
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seven ERDOĞAN  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSLAMIN AVRUPA KİMLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ss, 1482-1489
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KANA & Tuğba GÜMÜŞKAYA  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZIM YANLIŞI YAPMA DÜZEYLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Ss, 1490-1500
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.518
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner ARTAN & Aydın Olcay ÖZKAN  
ASDEP KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN PERSONELLERİN HOMOFOBİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 1501-1514
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.519
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet RAMAZANOĞLU & Esra KIDIMAN  
FARKLI BRANŞLARDAKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNET BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ
Ss, 1515-1526
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür Kıvılcan DOĞAN ; Yunus HASTUNÇ & Halil İbrahim ÖZOK  
OKUL-ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİME KARŞI TUTUMLARI
Ss, 1527-1536
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.521
Özet | Abstract | Tam Metin |

CEM ARPAĞ & Mustafa UÇAR  
İSLAMİ BANKACILIKTA KULLANILAN TEVERRUK VE GÜNÜMÜZ UYGULAMALARI
Ss, 1537-1543
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KATRANCI & Sezgin TEMEL  
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YAZMA KAYGISI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ss, 1544-1555
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla KAPLAN  
TOPKAPI SARAYI G.İ. 8, OKTATEUKH EL YAZMASININ BİZANS EL YAZMALARI İÇİNDEKİ YERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ss, 1556-1569
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.502
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim GÜL  
STRATEJİK YÖNETİM KAVRAMININ TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE GELİŞİMİ
Ss, 1570-1583
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay KIZKAPAN & Oktay BEKTAŞ  
İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN ETKİSİ
Ss, 1584-1597
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk TAZEGÜL  
KATMA DEĞER VERGİSİNDE YER ALAN İSTİSNALARIN ÖRNEK OLAYLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBE KAYITLARI
Ss, 1598-1602
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent DEMİR  
EXAMINING THE PERCEPTION OF HAPPINESS AND WELL-BEING AT WORK IN TERMS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
Ss, 1603-1611
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.549
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim GÜL  
GRAMSCİ VE BÜROKRASİ
Ss, 1612-1621
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.545
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülbeniz AKDUMAN  
JOB-RELATED STRAIN: A FIELD INVESTIGATION ON FAMILY PHYSICIANS
Ss, 1622-1629
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih BAL  
BİBLİYOTERAPİ UYGULAMASININ DEPRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 1630-1640
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.527
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu ÜZÜM ; Seher UÇKUN, & C. Gazi UÇKUN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIĞI BİR FENOMEN: KARİYER STRESİ
Ss, 1641-1651
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.532
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BİREKUL  
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK ROLLERİ
Ss, 1652-1671
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.522
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep HATİPOĞLU  
A RESEARCH ON THE MEDIATING ROLE OF PSYCHLOGICAL RESILENCE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE WORK
Ss, 1672-1685
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.555
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güngör ÖZCAN & Hasan YAZAR  
TIKANABİLİR KAMUSAL MALLARIN TEORİK ÇERÇEVESİ
Ss, 1686-1694
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.523
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ÇİÇEK KORKMAZ & Gülümser ARGON  
HEMŞİRELERİN HASTA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Ss, 1695-1706
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.526
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceren YILDIRIM  
MOR RENGİN GELENEKSEL SİMGECİLİKTEKİ YERİ VE MODERN KÜLTÜRDE GELENEKSELİN ORTAYA ÇIKIŞINA ÖRNEKLER
Ss, 1707-1720
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ertan BAMYACI  
AMORİUM HANEDANI DÖNEMİNDE (820-867) BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN SİYASİ YAPISI
Ss, 1721-1728
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.548
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerafettin SEVİM ; Feride SAVAŞ & Tunga BOZDOĞAN  
ORTAÖĞRETİM MESLEKİ EĞİTİMİ MUHASEBE VE FİNANS ALANINDA İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMALARININ HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1729-1749
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.537
Özet | Abstract | Tam Metin |

AHMET YILDIZ  
TIBBİ HATAYA YAKLAŞIMDA HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1750-1756
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halime ARIKAN ;Meral SERTEL & Burcu BAŞ  
ARE FATIGUE OF JOINT, NECK DISABILITY AND HEADACHE RELATED EACH OTHER IN TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS?
Ss, 1757-1766
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerefnur ATİK  
OĞUZ ATAY’DAN GELEN OTOBİYOGRAFİK YANSIMALARIN VE TERİM OLARAK “YABANCILAŞMA”NIN, YAZARIN ÜÇ HİKÂYESİNDE YER ALAN ÜÇ PROTAGONİST ÜZERİNDEN GİDİLEREK DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 1767-1774
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.550
Özet | Abstract | Tam Metin |

Makbuele CİVELEK & İsmail Melih YILDIRIM  
ÇEVRE EKONOMISI KAPSAMINDA DÜNYANIN EN DEĞERLI 100 MARKASININ ÇEVRE POLITIKALARINI İNCELEMEYE YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA
Ss, 1775-1785
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sümeyye AYDIN GÜRLER & Oktay BAYKARA  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNDE DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (DPA) KULLANIMI VE AKRAN DEĞERLENDİRMESİ
Ss, 1786-1794
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.547
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anıl SİYAHTAŞ ; Ataman TÜKENMEZ; Mehmet HOCAOĞLU, & Bilge DONUK  
ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN BİREYLERİN SERBEST ZAMAN ENGELLERİ İLE KOLAYLAŞTIRICILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ss, 1795-1805
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.553
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükran BULUT  
EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM EĞİTİMİ ANA BİLİM DALLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN RESİM YAPMADA İMGESELİ KULLANMA DURUMLARI
Ss, 1806-1814
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.558
Özet | Abstract | Tam Metin |

İskender SAÇ & Orhan ENGİN  
BLOKLAMA KISITLI AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNİN MAYMUN ARAMA ALGORİTMASI İLE ÇÖZÜMÜ
Ss, 1815-1821
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.566
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner ARTAN & Fatmanur ALSANCAK  
DEPRESYONLA BAŞETMEDE GRUPLA TERAPİ UYGULAMASI: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
Ss, 1822-1828
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.560
Özet | Abstract | Tam Metin |

HASAN AKSOY  
OVERVIEW OF COSMOLOGICAL ASPECT OF TURKISH TENT
Ss, 1829-1835
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.564
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslim GÜVENDEĞER DOKSAT ;Suna TANELİ & Erdi BAHADIR  
BURSA İLİNDE 9-15 YAŞ ARASINDAKİ BİR ÖRNEKLEM GRUBUNDA ÇOCUK VE ERGENLERDE OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN EPİDEMİYOLOJİK VE FENOMENOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Ss, 1836-1850
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet SAY ; Mehmet BÜYÜKÇİÇEK & Fatih İbrahim KURŞUNMADEN  
YEREL YÖNETİMLERİN MALİ YAPISI: SELÇUKLU BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
Ss, 1851-1858
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.559
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra YALDIZ & Şefika Nur TURAN  
KONYA’DAKİ XIII. YY MİNARELİ MAHALLE MESCİTLERİ
Ss, 1859-1871
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.562
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye YÜKSEL & Barış DEMİR  
ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE)YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Ss, 1872-1884
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ERGÜN & Salih Paşa MEMİŞOĞLU  
ÖĞRETMENLERİN GÖZÜNDEN DENETİM: SORUNLAR ve BEKLENTİLER
Ss, 1885-1899
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri