Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


27 SayıEditör
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBeste ÇOK  
ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ (1071-1308) ÇİNİLİ MİHRAPLARDA ALINLIK TEZYİNATI
Ss, 2694-2702
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.646
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail GÖKTÜRK  
DÜNYANIN YENİDEN İNŞASINDA ORTAK KİMLİK VE KÜLTÜR KODLARIMIZ
Ss, 2703-2711
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya KADIOĞLU & Ömer GÜNER  
ATMOSFER SİRKÜLASYONUNA BAĞLILIĞI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE 1989, 2017 YILLARINDAKİ ŞUBAT AYI KURAKLIĞI ve SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARI
Ss, 2712-2719
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal TELLİOĞLU & Zeynep İnci KARADENİZLİ  
SEKİZ HAFTALIK KELEBEK TEKNİK YÜZME EĞİTİMİNDE KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ss, 2720-2729
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YORULMAZ & Mehmet GENÇTÜRK  
COMPARISON OF TURKEY WITH DEVELOPED COUNTRIES IN TERMS OF HEALTH MANAGEMENT PROFESSION
Ss, 2730-2736
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.649
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berkant DULKADİR  
İŞLETMELERDEKİ GRUPLAŞMANIN VARDİYA BAZINDAKİ VERİMLİLİK KAYIPLARINA ETKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Ss, 2737-2745
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.658
Özet | Abstract | Tam Metin |

NALAN TOLĞAY  
BİLİMSEL ÖYKÜLEME TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA VE DERSE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ
Ss, 2746-2752
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.669
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Tolga KAYALAR  
EXAMINING PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES AND INTERESTS IN TECHNOLOGY IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Ss, 2753-2760
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah AYKAÇ  
YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARINDA NOKTALAMA İŞARETLERİNİ KULLANMAMA NEDENLERİ (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ERGANİ MYO ÖRNEĞİ)
Ss, 2761-2769
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurtuluş MERDAN  
MARKA ŞEHİR OLUŞTURMA: KENT İMAJINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİN GÜMÜŞHANE ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 2770-2781
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer ÇARKIT  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE DİNLEME BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Ss, 2782-2793
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Emel ALTINKILIÇ  
ÇAĞDAŞ SERAMİKTE ALTERNATİF MALZEME
Ss, 2794-2803
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şahin AKINCI  
SES EĞİTİMİ ALANINDA YAZILMIŞ TEZLERİN KONU YÖNELİMİ, PROBLEM, AMAÇ, SONUÇ VE ÖNERİLER BAKIMINDAN GENEL BOYUTTA İNCELENMESİ
Ss, 2804-2815
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim EROĞLU  
BİR VERGİ CENNETİ İNCELEMESİ: SİNGAPUR ŞEHİR DEVLETİ
Ss, 2816-2826
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.666
Özet | Abstract | Tam Metin |

SERAP KALFAOĞLU  
DUYGUSAL ZEKA İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: DEGA KATILIMCILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 2827-2845
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.677
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nedim BAYUK & Abdullah ÖZ  
SOSYAL MEDYA ORTAMINDA GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN SERGİLENMESİ
Ss, 2846-2861
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müge KANTAR DAVRAN  
TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ TOROS DAĞ KÖYLERİNDE YAŞAYAN KADINLARA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE KADINLARIN ŞİDDET ALGISI
Ss, 2862-2877
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethi KAYALAR & Filiz KAYALAR  
RESEARCH INTO THE IMPACT OF MOBILE LEARNING ENVIRONMENT ON STUDENTS’ MOOD AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS
Ss, 2778-2886
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin GÜLTEKİN  
MARKET MARKALI ÜRÜNLERİN MAĞAZA SADAKATİNE ETKİLERİ: İNDİRİM MARKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 2887-2895
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anıl SİYAHTAŞ  
TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOL LİGLERİNDE SON YILLARDA TAKIMLARIN SÖZLEŞME İMZALADIKLARI ANTRENÖR SAYILARININ İNCELENMESİ
Ss, 2896-2906
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman ŞAHİN & Orhan KUMRAL  
EĞİTİM FELSEFELERİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLERİN ÖN VE KALIP YARGILAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Ss, 2907-2915
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ  
KAHRAMANMARAŞ KENTSEL EMEK PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI BÖLÜMLENME VE KADIN EMEĞİNİN BİÇİMLERİ
Ss, 2916-2931
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra KIZILAY  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜHENDİSLİK KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ
Ss, 2932-2938
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.708
Özet | Abstract | Tam Metin |

Handan ERTAŞ & Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ  
HASTANEYE MÜRACAAT EDEN HASTALARIN HASTA HAKLARI KONUSUNDAKİ BİLGİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
Ss, 2939-2945
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.676
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker ASLAN  
İŞLETME YÖNETİMİNDE; GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN, GİRİŞİMCİLİK SÜREÇLERİNE ETKİSİ
Ss, 2946-2962
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay KEÇECİ  
6331 SAYILI İŞ KANUNUN TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARINI ÖNLEME KONUSUNDAKİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Ss, 2963-2973
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükran BULUT  
ÇİNTEMANİ MOTİFİNİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ
Ss, 2974-2987
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YORULMAZ ; Ramazan KIRAÇ & Hatice SABIRLI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE NOMOFOBİNİN UYKU ERTELEMEYE ETKİSİ
Ss, 2988-2996
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Gökçen KAYGISIZ ; Adnan ÇELİK & Mehmet KAPLAN  
AİLE İŞLETMELERİNDE KAYIRMACILIĞIN BİLGİ İFŞA ÜZERİNE ETKİSİ: KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 2997-3005
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz KILIÇ & Ercan YILMAZ  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK STİLİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Ss, 3006-3016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge Kağan ŞAKACI  
ALDO LEOPOLD’UN YERYÜZÜ ETİĞİNİN ANALİZİ
Ss, 3017-3026
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem TOPSAKAL & Ahmet DUYSAK  
AN INVESTIGATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION COMMUNICATION CENTER (MEBIM) 'ALO 147’ (A SAMPLE OF RIZE PROVINCE)
Ss, 3027-3037
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin ERBİL  
MİMARLIK/YAPI BİLGİSİ ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN ANALİZİ
Ss, 3038-3045
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem ÖZNALBANT  
ÜNİVERSİTELERDE LİDERLİK STİLLERİ İLE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ss, 3046-3058
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim CENGİZ  
LİSANS DÜZEYİNDE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEK ETİĞİ ALGILARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Ss, 3059-3075
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan KILINÇ  
İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ss, 3076-3086
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Polat TUNÇER  
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE İNTERNET /ONLINE YOLUYLA ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINA GENEL BİR BAKIŞ
Ss, 3090-3104
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde SAYIN Candan Cengiz HERGÜL  
GECEKONDULAŞMA OLGUSUNUN KÜRESELLEŞME EKSENİNDE İRDELENMESİ
Ss, 3105-3111
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit KAĞAN & Meryem ATALAY  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MİZAH TARZLARININ PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ss, 3112-3121
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.689
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zahid ECEVİT  
YEŞİL GÖZ BOYAMANIN MARKALAR VE YEŞİL TÜKETİCİLİK ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ
Ss, 3122-3133
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.670
Özet | Abstract | Tam Metin |

Banu Çiçek KURDOĞLU ; Elif BAYRAMOĞLU ; Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU & Diğdem GÖMELİ  
KTÜ KANUNİ YERLEŞKESİ ÖRNEĞİNDE DONATI TASARIMINA YÖNELİK BİR WORKSHOP SÜRECİ
Ss, 3134-3143
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alpaslan DOĞAN  
TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK MERKEZLERİN ULAŞTIRMA BÖLGELERİ VE TAŞIMA ALTYAPILARINA GÖRE İRDELENMESİ
Ss, 3144-3155
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ARSLAN  
TÜRKÇE DERSLERİNİN BİREYİN SOSYALLEŞMESİNDEKİ ROLÜ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Ss, 3156-3162
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atılhan NAKTİYOK & Fatma Merve KUŞOĞLU  
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLAL ALGISININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ss, 3163-3178
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan DENİZ & Onur YÜKSEL  
ÖZEL HASTANE SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ss, 3179-3183
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.740
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus Emre ÖZTÜRK ; Ramazan KIRAÇ & Büşra MIDIK  
112 VE ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ İŞKOLİKLİK DURUMLARININ KAS-İSKELET RAHATSIZLIKLARI DURUMUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Ss, 3184-3194
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seher KARADAĞ  
BAŞKURTLAR VE BAŞKURT DESTANLARI
Ss, 3195-3200
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer BAŞKAYA & Mesut YILMAZ  
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TRABZON’DA MİLLİ BAYRAM KUTLAMALARI (1923-1950)
Ss, 3201-3215
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akın KARAKUYU ; Ali BİRVURAL & Ahmet UYAR  
ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ANKSİYETE İLE ŞİDDET EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ss, 3216-3221
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri