Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


28 SayıEditör
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan Hüseyin UZUNBACAK Tahsin AKÇAKANAT  
MESLEKİ CANLILIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ss, 3222-3230
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun DİKBIYIK & Fatma ÇAKMAKTAŞ  
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE SELFİE ALIŞKANLIĞI ÜZERİNE CİNSİYET BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA
Ss, 3231-3242
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma CUMHUR ;Oylum ÇAVDAR & Semra POLAT  
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE OLUŞTURDUKLARI SORULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 3243-3252
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülke Hilal ÇELİK AĞIRMAN & Atılhan NAKTİYOK  
ÖZ YETERLİLİK ALGISI BAĞLAMINDA DUYGUSAL ZEKA ÖZELLİKLERİ VE GİRİŞİMCİLİK NİYETİ
Ss, 3253-3262
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat KAYA  
NEFRET SÖYLEMİNİN ÜRETİMİ VE NEFRET SUÇLARININ DOLAŞIMA GİRMESİNDE FACEBOOK’UN ETKİSİ VE FACEBOOK KULLANIM PRATİKLERİNE BAKIŞ
Ss, 3263-3275
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet UYAR ; Ali BİRVURAL & Akın KARAKUYU  
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FoMO DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ve BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ss, 3276-3281
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.729
Özet | Abstract | Tam Metin |

TUĞBA BAKIRTAŞ  
VAROLUŞSAL ANLAMSIZLIK KAYGISI İLE BAŞETMEDE İTİRAFLARIN ROLÜ
Ss, 3282-3287
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.736
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ÜNAL  
IRKSAL TEMELLİ AYRIMCILIĞIN YENİ GÖRÜNMEZ YÜZÜ: KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR VE MİKRO-SALDIRGANLIKLAR
Ss, 3288-3308
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgül TÜRKMENOĞLU  
TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE ÜTOPİK İZLEKLER
Ss, 3309-3315
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafet BEYAZ  
STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI SÜRECİNDE KENTLER: ERZURUM ÖRNEĞİ
Ss, 3316-3331
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma YILMAZ  
İÇERİK ANALİZİ İLE 2001-2017 DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNDE İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN İNCELENMESİ
Ss, 3332-3340
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.727
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine YILDIZ KUYRUKÇU  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NİN KÜTLE VE MEKÂNSAL ANALİZİ
Ss, 3341-3354
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.530
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mine POYRAZ & Zehra ÇOBANLI  
THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF OPEN WORK METHODS IN CERAMIC
Ss, 3355-3365
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.741
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serhat DEMİREL  
DİLBİLİMSEL YÖNTEM IŞIĞINDA OKTAY RİFAT’IN “AYNA, LAMBA VE GECE” ŞİİRİ
Ss, 3366-3371
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.734
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Vural UYGUN  
KAMU YÖNETİMİ KARŞILAŞTIRMALARINDA ÜLKE İÇİ VE ÜLKE DIŞI TERCİH YÖNTEMLERİNİN KIYASLANMASI: YÖNTEM, AKTÖRLER, İLKELER VE SÜREÇ
Ss, 3372-3382
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar GÖKTAŞ & Cumali KILIÇ  
POSSIBLE EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 On THE ENTREPRENEURSHIP
Ss, 3383-3393
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel CELEP  
REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA STRATEJİSİ OLARAK YENİLİĞİN KADEMELİ VE RADİKAL YENİLİKLER BAKIMINDAN ELE ALINMASI
Ss, 3394-3408
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.607
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ÖZKAN PİR  
LÜKS MARKA VE LÜKS MARKA TÜKETİCİLERİ ÜZERİNE TEORİK BİR ARAŞTIRMA
Ss, 3409-3418
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.807
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri