Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


29 SayıEditör
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGamze ÖKSÜZ & Gülhanım Bihter YETKİN  
RUS EDEBİYATININ CAN ALICI KONUSU: ZAVALLI LİZA NASIL VE NEDEN İNTİHAR ETTİ
Ss, 3419-3426
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.704
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan SİVRİ & Semiha ŞAHİN  
ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM İLKELERİNİ BENİMSEME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
Ss, 3427-3439
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.753
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan CANDAN & Şeyma YETİM  
KAMU ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KARAMAN ÖRNEĞİ
Ss, 3440-3454
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.738
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vesile ÖMÜRBEK ; Özen AKÇAKANAT & Esra AKSOY  
KAMU SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ KARLILIKLARININ GRİ TAHMİN YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 3455-3468
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.743
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethi KAYALAR  
THE ROLES OF THE SCHOOL PRINCIPALS ON PROMOTING RESILIENCE IN NOVICE TEACHERS AT SECONDARY SCHOOLS
Ss, 3469-3476
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabire SOYTOK  
AHLAKİ KAYGI SİNEMASINDAN DAYANIŞMA RUHUNA POLONYA SİNEMASI
Ss, 3477-3491
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.739
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Emel ALTINKILIÇ  
KARACASU ÇÖMLEKÇİLİĞİ
Ss, 3492-3505
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.744
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ANTEPLİ  
ENDÜSTRİ 4.0; MUHASEBE EĞİTİMİNE VE MUHASEBECİLİK MESLEĞİNE YANSIMALARI
Ss, 3506-3514
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.761
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail GÖKTÜRK  
GASPIRALI İSMAİL BEY’İN (1851-1914) KAZANLI ÂLİMLERLE MÜNASEBETLERİ
Ss, 3515-3526
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AKMEŞE ; Tevfik EREN & Sercan ARAS  
YABANCI TURİSTLERİN TURİSTİK BİR DESTİNASYON OLARAK KONYA ALGILARI
Ss, 3527-3536
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.763
Özet | Abstract | Tam Metin |

İpek ALTUĞ TURAN & Bahriye GÜLGÜN ASLAN  
KENT KİMLİĞİNDE ÖNE ÇIKAN TARİHİ İMGELER: KONAK (İZMİR)
Ss, 3537-3546
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrunnisa TURAN  
TİMURLU VE OSMANLI MİMARİSİNDE RENKLİ SIR TEKNİĞİNDEKİ ÇİNİLERİN BAZI ÖRNEKLER ÜZERİNDEN MUKAYESESİ
Ss, 3547-3562
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan DEMİR & Enes POLAT  
C SEGMENTİ ARAÇLARIN SEÇİMİ KONUSUNDA TOPSİS VE ENTROPİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KARŞILAŞTIRILMASI
Ss, 3563-3578
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ACAR  
THE EFFECT OF BUSINESS LEVEL FAILURE ON THE PERFORMANCE OF PERSONNEL
Ss, 3579-3588
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Selim KOCABIYIK & Nezir TEMUR  
VINAY VE DARBELNET İLE TOURY'NİN KURAMLARI IŞIĞINDA NECİP MAHFUZ'UN "SAVRULAN KAHİRE" ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ DİL OYUNLARININ İNCELENMESİ
Ss, 3589-3597
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AKMEŞE ; Doğan ATAMAN & Sercan ARAS  
SOMUT KÜLTÜREL MİRASIN TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: MARDİN İLİ ÖRNEĞİ
Ss, 3598-3607
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.762
Özet | Abstract | Tam Metin |

İpek SÜRMELİ  
SESSİZ BAHAR
Ss, 3608-3609
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Abstract | Tam Metin |

SEMİHA İSMAİLOĞLU & Makbulenur BEKAR  
USE OF GREEN ITEMS IN CITY FURNITURES
Ss, 3610-3619
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ANTEPLİ & Erhan KILINÇ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BEYŞEHİR AA İŞLETME FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
Ss, 3620-3629
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.765
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem Yaşar KISA  
DOĞU VE BATI EDEBİYATINDA AŞK VE KADIN
Ss, 3630-3636
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil AKMEŞE ; Sercan ARAS & Burak PINAROĞLU  
OTEL İŞLETMELERİNİN MUHASEBE VE PAZARLAMA PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ: KONYA'DA FAALİYET GÖSTEREN 4 VE 5 YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 3637-3643
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.797
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay BALCI & Cengiz AĞ  
OKULDA PYGMALION ETKİSİ
Ss, 3644-3652
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.771
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent ÜNLÜ & Turan SAĞER  
RESEARCH INTO THE FACTORS LEADING TO ACADEMIC SUCCESS OF HONOUR STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF MUSIC TEACHING
Ss, 3653-3659
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.800
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TUTAR & Selçuk NAM  
ÖRGÜTSEL GÜVEN VE BEKLENTİ ÖTESİ ÖZYETERLİLİK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 3660-3671
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.867
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safa ACAR  
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KONUSUNDA YAPILAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Ss, 3672-3683
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ  
YAPISAL UYUM VE YEREL EMEK PİYASALARINDA DÖNÜŞÜM: 1980 SONRASINDA KAHRAMANMARAŞ KENTSEL EMEK PİYASASININ OLUŞUMU
Ss, 3684-3710
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.826
Özet | Abstract | Tam Metin |

Handan ERTAŞ & Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ  
İNGİLTERE, ALMANYA VE AMERİKA SAĞLIK SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ
Ss, 3711-3717
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.803
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze MACİT  
İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK YILDIRMA (MOBBİNG) ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Ss, 3718-3727
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.802
Özet | Abstract | Tam Metin |

Öznur GÖKKAYA  
KİMYA SEKTÖRÜNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİN DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Ss, 3728-3736
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif AYTEKİN & Mehmet ÖZAY  
ALTERNATİF TURİZM UYGULAMALARI BAĞLAMINDA MALAY DÜNYASINDA İSLAMİ TURİZM: AÇE ÖRNEĞİ’NE KISA BİR BAKIŞ
Ss, 3737-3747
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.772
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ŞEKER  
LOJİSTİK YÖNETİMİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE ENTEGRE LOJİSTİK: TÜRKİYE’NİN ENTEGRE LOJİSTİKTE GENEL DURUMUNUN İRDELENMESİ VE GELECEĞİNE BAKIŞ
Ss, 3748-3766
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.804
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay DİLCİ  
NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (Nitel Bir Çalışma)
Ss, 3767-3776
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.808
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül DEMİR  
BOURDİEU’NUN KAVRAMLARI DOĞRULTUSUNDA İLİŞKİSEL OLARAK FİZİKSEL ENGELLİLİĞİN KÜLTÜREL İNŞASI: KONAK ÖRNEĞİ
Ss, 3777-3786
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.809
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer BAŞKAYA  
OSMANLIDAN CUMHURİYETE BİR KURUMUN TARİHİ: TRABZON ŞEHİR KULÜBÜ (1923-1955)
Ss, 3787-3797
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.813
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Vasfiye KORKMAZ & Gülkız KÖSEOĞLU  
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE STRES ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 3798-3805
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.870
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Zeki GÖKSU & Fethi KAYALAR  
ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENİM GÖREN AFGANİSTAN UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GÖZÜYLE VATANSEVERLİK DEĞERİ
Ss, 3806-3817
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru EZBERCİ ÇEVİK & Fulya ÖNER ARMAĞAN  
5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ
Ss, 3818-3836
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.855
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgehan TEKİN & Selim CENGİZ  
PAY SENEDİ PİYASASI İLE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK VE EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİLERİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
Ss, 3837-3847
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.857
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar YARLIKAŞ  
BASKETBOL TAKIMLARININ TEKNİK PERFORMANSLARININ CRITIC-MOOSRA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 3848-3859
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.817
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm Şeyma KOCA  
COĞRAFİ BÖLGELERİNE GÖRE DÜNYA ÜLKELERİNİN YOKSULLUK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
Ss, 3860-3871
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.810
Özet | Abstract | Tam Metin |

Döndü Merve ÇETİNKAYA & Elmas ERDOĞAN  
YEREL PEYZAJLAR VE KORUMA SORUNLARI: KAPADOKYA ÖRNEĞİ
Ss, 3872-3880
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.842
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkgül Kaya ZENBİLCİ  
ORTA ÇAĞ'A AİT BİR YAZIHANE/NAKKAŞHANE ÖRNEĞİ OLARAK KONSTANTİNOPOLİS'TEKİ GALAKRENAİ MANASTIRI VE GREGORİOS NAZİANZENOS'UN LİTURJİK HOMİLİYE KOPYASI: VAT. GR. 463
Ss, 3881-3894
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin EFEK ; Ömer SİVRİKAYA & Reşat SADIK  
SPOR BİLİMLERİ ALANINDA OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİYLE SPOR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ss, 3895-3903
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.828
Özet | Abstract | Tam Metin |

H.Seçil FETTAHLIOGLU ; Cansu BİRİN & Sercan YILTAY  
TEKNOLOJİ KABUL MODELİNE GÖRE KUŞAKLAR ARASI FARKLILIĞIN İNCELENMESİ: AKILLI TELEFON UYGULAMALARI KULLANANLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ss, 3904-3915
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba Aydın YILDIZ  
ENGLISH VOCABULARY LEARNING STRATEGIES PREFERRED BY L2 LEARNERS FROM DIFFERENT ACADEMIC MAJORS
Ss, 3916-3928
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercüment ERŞANLI & Volkan DURAN  
BAZI DEĞİŞKENLERDE YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Ss, 3929-3936
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.812
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir BAYSAL & Nermin AYAZ  
MİZAH PENCERESİNDEN TURİZME BAKIŞ: MİLAS TURHAN SELÇUK KARİKATÜRLÜ EVİ
Ss, 3937-3946
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.811
Özet | Abstract | Tam Metin |

Afina BARMANBAY  
AZERBAYCAN YURT BİLGİSİ” DERGİSİNDEKİ 28 MAYIS 1918 ANISINA YAZILMIŞ MAKALELERDE AZERBAYCAN CUMHURİYETİNİN EDEBİ - TARİHİ İZLERİ
Ss, 3947-3956
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit KAĞAN & Meryem ATALAY  
LİSE ĞRENCİLERİNİN MİZAH KULLANIM DURUMLARI İLE ÖZNEL İYİ OLUŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ss, 3957-3965
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.897
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat DOGANALP  
THE NEXUS BETWEEN RENEWABLE ENERGY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: A PANEL DATA ANALYSIS FOR SELECTED EU COUNTRIES
Ss, 3966-3973
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri