Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


30 SayıEditör
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKamile HAMİLOĞLU & Gizem MUTLU  
NON-NATIVE EFL STUDENTS’ REFLECTIONS ON THEIR L1-ACCENTED ENGLISH: A TURKISH CASE
Ss, 3974-3983
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.796
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ANTEPLİ  
TARIMSAL FAALİYETLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ; BOBİ FRS VE TMS41 ÇERÇEVESİNDE TEORİK İNCELEME
Ss, 3984-3992
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.841
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel TATAR & Meriç Burçin ÖZER  
SERA GAZI EMİSYONLARININ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM ANALİZİ
Ss, 3993-3999
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.805
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun DURSUN  
HACİVAT KARAGÖZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? FİLMİNDE BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİK
Ss, 4000-4008
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.837
Özet | Abstract | Tam Metin |

Handan ERTAŞ & Hilal AKMAN DÖMBEKCİ  
SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI (PPP) MODELİ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
Ss, 4009-4015
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.839
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz ÖNTÜRK ; Erkan BİNGÖL; Ali Gürel GÖKSEL & Atakan ÇAĞLAYAN  
ÜNİVERSİTEDE GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELİN HEDEF BAĞLILIKLARININ İNCELENMESİ
Ss, 4016-4021
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.840
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan KILINÇ  
İŞLETMELERDE ÇALIŞAN SESSİZLİĞİ VE ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİN VE ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ss, 4022-4034
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.859
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MUTLUEL  
SANAT FELSEFESİ AÇISINDAN BİR YAŞAM BİÇİMİ OLARAK “HİLYE”
Ss, 4035-4040
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.851
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naci Atalay DAVUTOĞLU  
SANAYİ 4.0’IN LİDERLİK VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE ALGISAL ETKİLERİ
Ss, 4041-4048
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.848
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞAHİN & Savaş DURMUŞ  
TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİNDE BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
Ss, 4049-4060
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.899
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevil SARGIN & Selin YILDIZ  
TÜRKİYE SİYASETİNDE KADIN MİLLETVEKİLLERİN MEKANSAL DAĞILIMI VE DAĞILIMA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Ss, 4061-4075
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nizam Orçun ÖNAL ; Pınar Baklan ÖNAL; Ebru ÇITAK; Mehtap MORKOÇ & Kaan CANDURAN  
KAYSERİ / FELAHİYE KAOLENİ İLE ÜRETİLEN SERAMİK BÜNYELER ÜZERİNDE SIRLI DEKOR UYGULAMALARI
Ss, 4076-4099
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.846
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim KARAMAN  
FEN ÖĞRETİMİNDE HATA TEMELLİ AKTİVİTELER: SINIF İÇİ UYGULAMA
Ss, 4100-4105
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.852
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin SAMANCI  
ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE E-ÖĞRENME ARAÇLARININ KULLANIMI VE KATKILARI
Ss, 4106-4114
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.847
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim SEVGİ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GEOMETRİK AÇILIMLAR KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Ss, 4115-4121
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.864
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat DOGANALP & Mustafa KARTAL  
EKONOMİK BÜYÜMENİN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ EKSENİNDE OTOMOTİV SEKTÖRÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Ss, 4122-4128
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya TOKSÖZ & Sercan ARAS  
THE SCIENTOMETRIC EVALUATION OF THE THESES ON THE ‘ENVIRONMENT’ FIELD
Ss, 4129-4134
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.902
Özet | Abstract | Tam Metin |

Miray GÜR & Yasemin ERBİL  
KONUT VE KONUT ÇEVRESİNE İLİŞKİN KULLANICI MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI: BURSA/YILDIRIM
Ss, 4135-4148
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.936
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafet BEYAZ  
DİNDARLIK VE HEDONİK TÜKETİM İKİLEMİ: DİNİ KAİDELER HAZA DAYALI TÜKETİMİ ENGELLER Mİ?
Ss, 4149-4168
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.906
Özet | Abstract | Tam Metin |

Imran ORAL & Hatice GUZEL  
INVESTIGATION THE EFFECT OF TEACHERS’ MISBEHAVIORS ON PHYSICS SUCCESS
Ss, 4169-4176
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.900
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tülay ÖCAL  
KARAİSALI’DA (ADANA) YERLEŞİK HAYATA GEÇMİŞ KONAR-GÖÇERLERİN KIR MESKENLERİNİN KÜLTÜREL COĞRAFYA ANALİZİ
Ss, 4177-4191
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.909
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demirali Yaşar ERGİN ; Ayşegül Zeynep ERGİN & Nihan DEMİRKOL  
GENEL ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Ss, 4192-4199
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.862
Özet | Abstract | Tam Metin |

Füsun ÖZERDEM  
TWIN SISTERS’ SURVIVAL STRUGGLE: CONFLICT THREATS AND PEACE
Ss, 4200-4211
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.860
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin ACAR & Asiye OLGUN  
HANEHALKI BİREYLERİNİN GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİLECİK İLİ ÖRNEĞİ
Ss, 4212-4221
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.881
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selin BİTİRİM OKMEYDAN  
SİYASAL HALKLA İLİŞKİLER VE SİYASİ PARTİLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 4222-4240
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.896
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nagehan DEMİR & Fulya ÖNER ARMAĞAN  
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINA YÖNELİK FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ: PLANETARYUM
Ss, 4241-4248
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.861
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül NALBANTOĞLU  
PAZARLAMA ETİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE UYGULAMALAR
Ss, 4249-4264
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.891
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kübra ÇALIŞKAN ; Emine GÜNERİ & Oktay BEKTAŞ  
BEŞİNCİ SINIF ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE ANNE-BABALARININ HAVA, SU VE TOPRAK KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ss, 4265-4282
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.921
Özet | Abstract | Tam Metin |

Büşra ÇANKAYA & Sönmez GİRGİN  
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİ AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
Ss, 4283-4290
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.882
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan GÖRMEZ  
ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA YER ALAN EDEBİ ESERLER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ss, 4291-4296
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.895
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk Kerem ŞENTÜRK & Kübra KARAKIŞ  
ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 4297-4308
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tunga BOZDOĞAN ; Behlül ERSOY & Mehmet KAYGUSUZ  
CAMELS DEĞERLENDİRME SİSTEMİYLE KATILIM BANKALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİYLE ANALİZİ
Ss, 4309-4323
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.898
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cudi Kaan OKMEYDAN  
24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE SEÇMENLER TARAFINDAN EN ÇOK İLGİ GÖREN SİYASAL REKLAMLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ss, 4324-4339
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.901
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay Uslu DİVANOĞLU & Tuba USLU  
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN OLUŞUMUNDA ASTROLOJİNİN ÖNEMİ
Ss, 4340-4356
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zübeyir TURAN & Yusuf Kemal ÖZTÜRK  
SURİYE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN GEÇMİŞİ VE KRİZ ÖNCESİ SURİYE- TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ
Ss, 4357-4363
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.858
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat YILMAZ  
6360 SAYILI YASA İLE UYGULAMAYA KONULAN BÜYÜKŞEHİR MODELİNİN YEREL HALKA YANSIMALARI: HATAY, MALATYA, MANİSA VE VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Ss, 4364-4378
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet EROĞLU ; Ufuk ERDOĞAN & Ramazan ÖZBEK  
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ PROFESYONELLİKLERİYLE MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ss, 4379-4388
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.883
Özet | Abstract | Tam Metin |

Egemen HANIMOĞLU  
DESCRIBING THE CHALLENGES FACING THE APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE IN OUR SOCIETY CURRENTLY
Ss, 4389-4399
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.890
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe OKUYUCU  
BİLECİK KENT HALKININ REKREASYONEL EĞİLİM VE TALEPLERİNİN BELİRLENMESİ
Ss, 4400-4410
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.863
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Aydın SAĞLIK  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARININ İNCELENMESİ
Ss, 4411-4427
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.894
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent ATALI ; Muhammet Eyüp UZUNER; Enis ÇOLAK & Betül BAYAZIT  
FARKLI FAKÜLTELERDEN SPOR İLE İLGİLİ DERS ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
Ss, 4428-4434
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.918
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan DAĞDEVİREN ; Mikail KARA & Hüseyin ÖZDEMİR  
ÇAVUNDUR TERMAL KONAKLAMA TESİSLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE DAVRANIŞSAL NİYETLER
Ss, 4435-4442
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.916
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Kürüm VAROLGÜNEŞ  
HÜZÜN TURİZMİNDE (DARK TOURISM) MABETLEŞME SÜRECİ İLE MEKÂNSAL BELLEĞİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Ss, 4443-4451
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.920
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe DURGUN KAYGISIZ  
TÜRKİYE’DE YURT İÇİ ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2006-2018
Ss, 4452-4460
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.923
Özet | Abstract | Tam Metin |

HASAN AKSOY  
IMPORTANCE OF CELESTIAL ELEMENTS IN PRE-ISLAMIC PERIOD TURKISH COSMOLOGY CONCEPT
Ss, 4461-4468
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim ÖZOK & Fuat TANHAN  
KÜLTÜRE DUYARLI HAZIRLANAN STRES AZALTMA PROGRAMINDA BİLİNÇLİ FARKINDALIK UNSURLARI VE TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ KARŞILIKLARI
Ss, 4469-4480
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.933
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sercan ARAS ; Halil AKMEŞE & Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  
OTEL YÖNETİCİLERİNİN DIŞ KAYNAK KULLANIM ALGILARI: KONYA’DA FAALİYET GÖSTEREN 4 VE 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Ss, 4481-4488
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.953
Özet | Abstract | Tam Metin |

H.Seçil FETTAHLIOGLU ; Çetin ÇİLDİR & Cansu BİRİN  
MODERN PAZARLAMANIN SAĞDUYUSU: ALANYAZINDAKİ KAVRAMLARIN BETİMSEL ANALİZİ VE UYGULAMALARIN İNCELENMESİ
Ss, 4489-4510
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.903
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berrin SARITUNÇ  
GENÇLERİN İBADETHANE VE DİN GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ GENEL GÖRÜŞLERİNE AİT BİR DURUM TESPİTİ (BURSA İLİ ÖRNEĞİ)
Ss, 4511-4520
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir Caner DOĞAN & Ömer UĞUR  
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TEMEL KURULUŞ MANTIĞI ÇERÇEVESİNDE YEREL YÖNETİMLER PERSPEKTİFİ: FRANSA VE İNGİLTERE ÖRNEKLERİ
Ss, 4521-4531
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri