Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


31 SayıEditör
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLevent ATALI  
TÜRKİYE’DE SURİYELİLERE SAĞLANAN HİZMETLERİN SPOR YÖNÜ İLE İNCELENMESİ
Ss, 4532-4357
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayhan DAĞDEVİREN ; Mikail KARA & Hüseyin ÖZDEMİR  
ÇAVUNDUR TERMAL KONAKLAMA TESİSLERİNDE HİZMET KALİTESİ
Ss, 4538-4544
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin MENEKŞE  
1844-1845 YILLARINDA ESKİŞEHİR’İN MAHALLE VE KÖYLERİNİN NÜFUSUNA DAİR BAZI BİLGİLER
Ss, 4545-4559
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.910
Özet | Abstract | Tam Metin |

HÜSEYİN ÖZDEMİR & Ayhan DAĞDEVİREN  
KIZILCAHAMAM SOĞUKSU MİLLİ PARKI GÜNÜBİRLİK REKREASYON ALANLARINA YÖNELİK ZİYARETÇİ TERCİHLERİ
Ss, 4560-4567
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal KAHVECİ ; Cengiz ACAR & Özlem Candan HERGÜL  
DOĞU KARADENİZ KIYI ALANLARINDA YETİŞEN PERENNİAL (ÇOK YILLIK OTSU) BİTKİLERİN PEYZAJ MİMARLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 4568-4579
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.943
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Öyküm KESKİNKILIÇ & Müge KANTAR DAVRAN  
TÜRK, MUHACİR VE ARAP KÖYLERİNDE YAŞAYAN KADINLARIN TARIMSAL YAPI ÖZELLİKLERİNDE KUŞAKLAR ARASI DEĞİŞME: ADANA İLİ ÖRNEĞİ
Ss, 4580-4597
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncer YILMAZ ; Sevgül EKİNCİ & Eray AKSOY  
METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ YAPI SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN KÂRLILIK ORANLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Ss, 4598-4610
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZATA ; Zeliha ASİLKAN ; Meryem ÇANKAYA & Emre SUZUK  
TÜRKİYE VE DÜNYA’DA SAĞLIK TURİZMİNİNE GENEL BİR BAKIŞ
Ss, 4611-4619
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.939
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsüm Şeyma KOCA  
DÜŞÜK İNSANİ GELİŞMEYE SAHİP OLAN ÜLKELERİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN İNCELENMESİ
Ss, 4620-4627
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.941
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay Yavuz ÖZDEMİR ; Murat DEMİRKOL; Yusuf Celal EROL & Muhammed TURHAN  
KOLEKTİF ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ İLE OKUL KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
Ss, 4628-4635
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.924
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abuzer KALYON  
MISIRLI DİVAN ŞAİRİ AYŞE TEYMÛRÎ’Yİ ŞİİRDEN UZAKLAŞTIRAN ÖLÜM: KIZI TEVHİDE’NİN HAYATA VEDASI
Ss, 4636-4648
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.927
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz TOKTAŞ & Ali ALTINER  
BOLU İLİNİN DIŞ TİCARET YAPISININ SEKTÖR, ÜLKE ve ÜRÜN BAZLI ANALİZİ
Ss, 4649-4655
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.917
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıfat AKBAŞ  
NAHİV İLMİNDE KAVRAM-TERİM PROBLEMİ: İSİM, FİİL VE HARF ÖRNEĞİ
Ss, 4656-4671
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.922
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümin ESER & Bihter BİÇER OYMAK  
YÜKSEÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Ss, 4672-4685
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.926
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş YILDIZ  
PROFESYONEL TURİST REHBERLERİNİN TEKNOLOJİK REHBER ALGISINI BELİRLEMEYE YÖENLİK BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL ÖRNEĞİ
Ss, 4686-4697
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.930
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet SARUCAN & Latife DEMİRCAN  
BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BULANIK GRİ İLIŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE BİR İŞGÖREN YETKİNLİKLERİ ANALİZİ
Ss, 4698-4708
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.937
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut KAYA  
İKİ HUKUK ARASINDA ARAFTA: SURİYELİ KADIN MÜLTECİLERİN İNFORMEL EVLİLİKLERİ VE BOŞAN(AMA)MA KRİZİ
Ss, 4709-4721
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.843
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali ACAR  
ENVIRONMENT AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS
Ss, 4722-4726
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.955
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem ÖZGÜREL & Kadir BAYSAL  
SANAT TURİZMİ AÇISINDAN MÜZE EVLER: ZEKİ MÜREN SANAT MÜZESİ ÖRNEĞİ
Ss, 4727-4741
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.968
Özet | Abstract | Tam Metin |

FATİH VAROL  
KONYA’NIN KONAKLAMA SEKTÖRÜ ARZ YAPISI VE GELİŞİMİ
Ss, 4742-4749
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.959
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selin BİTİRİM OKMEYDAN  
PAZARLAMA “OYUN”A GELDİ: PAZARLAMADA OYUNLAŞTIRMA YAKLAŞIMI VE ÖRNEKLERİ
Ss, 4750-4768
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.963
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer GÜNGÖR ; Öznur GÖKKAYA & Barış DEMİR  
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Ss, 4769-4775
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.958
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Kalafat ÇAT & Selami ÖZSOY  
SANAL ORTAMDA SPORUN YENİ FORMU: E-SPOR
Ss, 4776-4784
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.949
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı ÇİÇEK & Osman KAYA  
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN ARAPÇA HARFLERİNİ TELAFFUZ ETMEDE YAŞADIĞI SORUNLARA DAİR BİR ÇALIŞMA –ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ-
Ss, 4785-4793
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.915
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cem TOPSAKAL  
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 4794-4802
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behçet KALDIK  
AKADEMİSYENLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET İLE İLGİLİ TUTUM VE ALGILARI: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Ss, 4803-4815
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.960
Özet | Abstract | Tam Metin |

ZEYNEP GÖZDE KOZLU  
ATTİLA İLHAN’IN ŞİİRLERİNDE DİVAN ŞİİRİ GELENEĞİNİN ETKİSİ VAR MIDIR?
Ss, 4816-4825
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Candan HERGÜL ; Hilal KAHVECİ & Parisa GÖKER  
MADENCİLİK SONRASI ONARIM ÇALIŞMALARINDA PEYZAJ MİMARLARININ ROLÜ
Ss, 4826-4832
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.956
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra ÖZKAN PİR  
MOBİL PAZARLAMA ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ
Ss, 4833-4840
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.954
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demet Şefika MANGIR & Aitolkhyn SYERİKBOL  
SOĞUK SAVAŞ SONRASI MOĞOLİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ
Ss, 4841-4854
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep KARAÇOR ; Burcu GÜVENEK ; Fatih MANGIR & Abdul-Razak Bawa YUSSİF  
FORECASTING EXCHANGE RATE VOLATILITY USING INTEGRATED GARCH MODEL: EVIDENCE FROM GHANA
Ss, 4855-4865
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.967
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğurcan ERİK & Yeliz PEKERŞEN  
KONYA İLİNİN COĞRAFİ İŞARETLİ GASTRONOMİK ÜRÜNLERİNİN BÖLGE TURİZMİNİN GELİŞİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 4866-4877
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.964
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra KABAKLARLI & Sevilay KONYA  
ECONOMIC EFFECTS OF DIGITAL ECONOMY
Ss, 4878-4883
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.962
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yalçın KILINÇ & İsmail GÖKDENİZ  
Kurumsal Yatırımcı Sahipliği İle Marka Değeri Arasındaki İlişki: Bir Uygulama
Ss, 4884-4893
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.966
Özet | Abstract | Tam Metin |

GİZEM ÖZGÜREL  
KÜLTÜREL MİRASA BİR BAKIŞ: MARMARİS ÖRNEĞİ
Ss, 4894-4906
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.969
Özet | Abstract | Tam Metin |

YAŞAR ŞİMŞEK  
AHMET KUTSİ TECER ŞİİRİNDE MEKÂNLAR
Ss, 4907-4929
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.931
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda YETİMOĞLU & Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  
CONTEMPORARY APPROACHES IN MUSEUM MARKETING STRATEGIES AND APPLICATIONS IN PRIVATE MUSEUMS IN ANKARA
Ss, 4930-4938
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KILINÇ ŞAHİN ; Kadir BAYSAL & Erhan İŞLEK  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜZÜM SUYUNUN YEREL LEZZETLERE DÖNÜŞÜMÜ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
Ss, 4939-4951
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.971
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu TÜRKER ; Erhan İŞLEK & Kutay OKTAY  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE BAŞARI FAKTÖRLERİ VE KÜÇÜK TURİZM İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
Ss, 4952-4958
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.987
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naci Atalay DAVUTOĞLU  
SANAYİ 4.0'A GÖRE KURGULANAN HİZMET ODAKLI LOJİSTİK FİRMALARININ YÖNETİM YAPILANMASI
Ss, 4959-4966
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.985
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit KAĞAN & Nurcan ÇELİK  
YATILI BÖLGE OKULLARI İLE DİĞER DEVLET OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ss, 4967-4978
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.984
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mohamed ALSALIHEEN ARHAIAM ; Kutay OKTAY & Erhan İŞLEK  
OTELLERDEKİ SATIŞ FAALİYETLERİ: ANTALYA OTELLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 4979-4986
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.986
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fadim AKCA & Nazik ÇELİK YILMAZ  
HABER TASARIM CEMİYETİ (SOCIETY FOR NEWS DESIGN) İÇERİK DÜZENLEME ÖLÇÜTLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Ss, 4987-4994
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şebnem ASLAN & Şerife GÜZEL  
TÜRKİYE'DEKİ HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ
Ss, 4995-5002
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.856
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri