Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


32 SayıEditör
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenFehmi DEMİR & Barış YAMAN  
ADAY ÖĞRETMENLERİN ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (BATMAN İLİ ÖRNEĞİ)
Ss, 01-08
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.970
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker ASLAN  
İŞLETME YÖNETİMİNDE STRATEJİK REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASINDA; BİR ARACI OLARAK İNOVASYON STRATEJİLERİNİN ÖNEMİ
Ss, 09-21
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.977
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz DEMİRARSLAN  
BİZANS UYGARLIĞI’NDA GÜNLÜK YAŞAM, MEKÂN VE MOBİLYA
Ss, 22-41
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.990
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver BAYAR  
İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ
Ss, 42-52
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1000
Özet | Abstract | Tam Metin |

Duygu GÖKCE & Aysel ÇARIKÇI  
ORTAK GELECEĞİMİZİN SAĞLIKLI İNŞASI İÇİN TARIM ODAKLI KENTLER
Ss, 53-63
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.995
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beyza ERKOÇ & Fethi GÜNGÖR  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL DIŞLANMA SEBEPLERİ: YALOVA ÜNİVERSİTESİ TERMAL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Ss, 64-71
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1027
Özet | Abstract | Tam Metin |

Füsun EKŞİ ; Nesrullah OKAN; Büşra KÖKÇAM & Halil EKŞİ  
YAŞAMIN ANLAMI VE YAŞAMIN AMACI DEĞİŞKENLERİNİN ÖLÜM KAYGISINI YORDAMALARI ÜZERİNE BİR MODEL DENEMESİ
Ss, 72-84
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.972
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maged Mohamed ZAKY HASSAN & Mehtap MORKOÇ  
PİŞMİŞ TOPRAK YAPILAR
Ss, 85-99
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.973
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ŞEKER  
YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİNİN SORUN ÇÖZME YETENEĞİ: A3 RAPORU, OBEYA VE SMED
Ss, 100-111
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.989
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydeh FARAJİ & Fethiye Zalim BAŞBEKLEYEN  
BAĞLANMANIN BENLİK ALGISI, ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Ss, 112-127
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1005
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin YILMAZ  
YAŞAM ENDEKSLERİNE BAĞLAMINDA GÖÇ VEREN ŞEHİRLERİN İNCELENMESİ
Ss, 128-142
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan DEDE  
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDEN ELDE EDİLEN BİLGİLERİN YORUMLANMA DÜZEYİ İLE YÖNETİM KARARLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 143-154
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1001
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnönü KORKMAZ  
MAKİNE ÇEVİRİSİNİN KISA TARİHÇESİ
Ss, 155-166
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1030
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samuray Hakan BULUT  
GASTRONOMİDE MENÜ STANDARDİZASYONU KAVRAMININ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELER LOKANTASI ALAKART MENÜSÜ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
Ss, 167-171
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1031
Özet | Abstract | Tam Metin |

İmren PEKER  
ASSESSMENT ON OPTIMAL TAXATION
Ss, 172-178
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1033
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Ayhan EKİCİ ;Şenay KURUTÇU & Burhanettin UYSAL  
ERİŞKİNLERDEKİ AKILCI İLAÇ KULLANIM BİLGİ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ
Ss, 179-189
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1048
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Arpacıoğlu ÖZDEMİR  
FARKLI GELİR DAĞILIMI TÜRLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN BÖLÜŞÜM KONUSUNDAKİ MEVCUT DURUM ANALİZİ
Ss, 190-202
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1002
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gonca Hülya YAYAN & Burcu UÇAR  
TÜRK MİTOLOJİSİNDE YER ALAN SEMBOLLERİN MUZAFFER AKYOL’UN ESERLERİNE YANSIMALARI
Ss, 203-220
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1026
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin DOĞANER & Mehmet KAPLAN  
SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİ SEKTÖRÜ VE SPOR OYUNLARI EKONOMİSİ: SPOR MARKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ss, 221-232
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1029
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel CELEP & Murat TOPALOĞLU  
DİJİTAL PAZARLAMA KAPSAMINDA İÇERİK PAZARLAMASI VE NETFLIX’IN GLOKAL PAZARLAMA STRATEJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 233-250
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1044
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşenur AKKAYA & Ceyhun Can ÖZCAN  
TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ TURİZMİNİN EKONOMİK ETKİLERİNİN İNDEKS DEĞERLENDİRMESİ
Ss, 251-267
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1032
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nigâr Oturakçı ORBAY  
BAĞLAÇ İŞLEVLİ BİR BİRİM: BİLEMEDİN / BİLEMEDİNİZ
Ss, 268-276
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.940
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YORULMAZ  
SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN KARŞILIKLI MUTLULUK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 277-284
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1049
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cudi Kaan OKMEYDAN  
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARININ KURUMSAL WEB VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURUMU: TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ 10 MARKASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 285-295
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1025
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal NAYİR EKİNCİ  
ASAF HÂLET ÇELEBİ’NİN NİGÂR-I ÇÎN ŞİİRİNDE MESNEVİLERİN İZLERİ
Ss, 296-300
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1056
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri