Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


33 SayıEditör
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYaşar ATİLA  
KUR’AN’A GÖRE DEĞERLER HİYERARŞİSİNİN İMKÂNI
Ss, 301-320
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1006
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye Alev AKMEŞE  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARI VE BÜTÜNLEŞİK BİLGİ SİSTEMLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ
Ss, 321-338
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1021
Özet | Abstract | Tam Metin |

MELTEM GÜL & Özcan DEMİR  
KOBİ’LERİN MALİYET YÖNETİMİ FARKINDALIĞININ İNCELENMESİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
Ss, 339-347
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1022
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay BALCI & Cengiz AĞ  
YAŞAMIN ANLAMI VE İŞİN ANLAMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Ss, 348-362
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1043
Özet | Abstract | Tam Metin |

Züleyha BİRİNCİ & Mustafa ÖZGENEL  
OKULLARIN FİZİKSEL YAPISINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Ss, 363-372
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1050
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil MENTEŞE  
BİLECİK ŞEHİR MERKEZİNDE KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 373-379
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SOBA & Ali ŞİMŞEK  
BULANIK TOPSIS YÖNTEMİYLE ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK (3PL) HİZMETİ VEREN BİR FİRMANIN SEÇİMİ
Ss, 380-399
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1051
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KUTLUAY TUTAR  
TÜRKİYE’ DE KOOPERATİFÇİLİKTE YENİ AÇILIM: ENERJİ KOOPERATİFLERİ
Ss, 400-416
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1052
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KORUCUK  
ÖĞRENME VE BİLİŞ BAĞINTISI
Ss, 417-426
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1053
Özet | Abstract | Tam Metin |

HAKAN ALP  
KADINA YÖNELİK ŞİDDET TEMALI KAMU SPOTU ÜZERİNDEN TWİTTER KULLANICILARININ TEPKİ BİÇİMLERİ
Ss, 427-437
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1095
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir KARTALCI  
CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİNDE HESAP VERME SORUMLULUĞU
Ss, 438-448
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1062
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk DİVARCI ; Aslı SAYLAN KIRMIZIGÜL; Ebru EZBERCİ ÇEVİK & Hasan KAYA  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ-DÜZENLEYİCİ ÖĞRENME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Ss, 449-460
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1054
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ertan ENGİN  
KRALLARIN HAZİNELERİNE ADANMIŞ BİR HAYAT: CEMİL MERİÇ
Ss, 461-464
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1100
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tansel ÇETİNOĞLU  
TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI DİPNOT AÇIKLAMA GEREKLİLİKLERİNİN 2016-2017 YILLARINA İLİŞKİN UYUM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA
Ss, 465-478
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1078
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel DEMİRARSLAN  
MEKÂN KAVRAMI VE ÖMER KAVUR’UN ANAYURT OTELİ FİLM ÖRNEĞİNDE KENTSEL / BİNA VE İÇ MEKÂN ANALİZLERİ
Ss, 479-494
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1036
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kaplan UĞURLU  
KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİNDE ALGILAMA HARİTALARININ KULLANILMASI1
Ss, 495-509
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1090
Özet | Abstract | Tam Metin |

İnönü KORKMAZ  
YAZIN ÇEVİRİSİNE İLİŞKİN ZORLUKLAR: POE’NUN “TELL-TALE HEART” ÖYKÜSÜNÜN YAKIN OKUNMASI VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİNİN İNCELENMESİ
Ss, 510-526
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1096
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut DÜNDAR  
BELEDİYELERİN SOSYO-KÜLTÜREL HİZMETLERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
Ss, 527-533
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1091
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadriye SLOCUM & Elif YAVUZ SEVER  
HAŞİMOTO TANISI ALMIŞ KADIN HASTALARDA TRAVMATİK YAŞANTILARIN VE KOŞULSUZ KENDİNİ KABULÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: KANTİTATİF VE KALİTATİF BİR ÇALIŞMA
Ss, 534-545
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1097
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet TUNCER  
TÜRKİYE'DE YAŞAM, TURİZM EĞİTİMİ VE TURİZM SEKTÖRÜ: YABANCI ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Ss, 546-554
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1055
Özet | Abstract | Tam Metin |

İzzet NARİN ; Dursun BOZ & Cengiz DURAN  
ÖRGÜTSEL GÜVEN VE İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA
Ss, 555-568
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1092
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı ÇİÇEK & Osman KAYA  
CELÂLUDDÎN SUYÛTÎ’NİN MAKÂMATÜ’T-TUFFÂHİYYE VE’Z-ZÜMRÜDİYYE’DE KONUŞAN MEYVE ve SEBZELER
Ss, 569-579
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1098
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Gökçen KAYGISIZ ; Adnan ÇELİK & Mehmet KAPLAN  
AİLE İŞLETMELERİNDE BİLGİ İFŞASI: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
Ss, 580-586
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ÖKDE  
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KENTSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
Ss, 587-597
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1103
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra TÜRK  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA SEYAHAT ACENTELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA ANLAYIŞI
Ss, 598-607
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1108
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe ERKMEN  
İKİ DERECELİ GENEL SEÇİMLERDEN TEK DERECELİ DEMOKRATİK SEÇİMLERE YAŞANAN SÜREÇ
Ss, 608-622
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1094
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş YILDIZ  
TURİST REHBERLERİNİN EYLEMSİZ REHBER OLMALARINDA VE BAŞKA MESLEKLERİ TERCİHLERİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
Ss, 623-633
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmuş KOÇAK  
SOSYAL MEDYANIN, MARKA BAĞLILIĞINA ETKİLERİ: BİR ARAŞTIRMA
Ss, 634-651
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1101
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp AKIN ; Muhammed Bilgehan AYTAÇ & Yusuf POLAT  
KREDİ KARTLI - MAĞAZA AYRIMINDA SATIŞ PROMOSYONLARININ PLANSIZ SATIN ALMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Ss, 652-665
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1089
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmas ERDOĞAN & Parisa GÖKER  
MEKAN, ZAMAN VE TARİH: BURSA, İZNİK ÖRNEĞİ
Ss, 666-681
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1110
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem ALİÇAVUŞOĞLU & Elif BOYRAZ  
KENDİMİ BİLİYORUM, KORK(M)UYORUM! YENİLİKLERİ KAÇIRMA KORKUSU (FOMO) VE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞINDA DİJİTAL ÜSTBİLİŞİN ROLÜ
Ss, 682-697
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1105
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÖZNÜLÜER  
ATIK NESNELERİN RESİM SANATINA GİRİŞİNDE PİCASSO VE BRAQUE'NİN ETKİSİ
Ss, 698-708
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri