Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


34 SayıEditör
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHacı ÇİÇEK & Osman KAYA  
EBÛ SA‘D ES-SEMMÂN İSMÂİL VE “EL-MUVÂFAKAT BEYNE EHLİ’L-BEYT VE’S-SAHÂBE” ADLI ESERİ
Ss, 709-721
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1112
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökce YÜCE  
KİTAP OKUMA ORANI İLE OTOMOBİL TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ; TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Ss, 722-728
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1106
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyhan CANYAKAN  
MÜZİKAL AĞ PERFORMANSI - ONLINE JAMMING: PROBLEM, YAKLAŞIM VE UYGULAMALAR
Ss, 729-737
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1107
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma BİROĞLU  
THE DEPICTION OF VIOLENCE IN SARAH KANE’S CLEANSED: TORTURE AND MUTILATION
Ss, 738-745
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1109
Özet | Abstract | Tam Metin |

Utku ALTUNÖZ  
TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ TÜRK CUMHURİYETLERİ EKONOMİLERİ İÇİN BALASSA SAMUELSON HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİK ANALİZİ
Ss, 746-757
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1111
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KORUMAZ & Şerife AKIL  
TARİHİ ÇEVREDE YENİ YAPI KAVRAMI BAĞLAMINDA AHMET EFENDİ HAMAMI VE ÇEVRESİNİN YENİDEN KULLANIM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 758-771
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1155
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül BAYAZIT & Okan Serhat TUNCİL  
ÇOCUKLARA UYGULANAN EĞİTSEL OYUN ÇALIŞMALARININ SOSYAL GELİŞİME ETKİSİ
Ss, 772-778
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1130
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif BOYRAZ  
SİYASET KURUMUNUN TÜKETİCİSİ OLARAK SEÇMEN: OY VERME DAVRANIŞININ DİNAMİKLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞI PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
Ss, 779-794
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1134
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atilla AKALIN  
QUINE’IN MONİZMİ VE MODAL DIŞLAYICILIĞI KAPSAMINDA BAĞLILIK KAVRAMI
Ss, 795-800
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1131
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Halil ERZEN  
MEHMET ÂKİF'E GÖRE XX. ASIR'DA İSLÂM TOPLUMU: SAFAHÂT ODAKLI BİR OKUMA
Ss, 801-819
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1132
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper ATEŞ ; Halil SUNAR & Ceyhun Çağlar KILINÇ  
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ
Ss, 820-829
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1133
Özet | Abstract | Tam Metin |

HÜSEYİN ÇALDAK  
İKİ YAŞAM FİLOZOFU DİLTHEY VE GADAMER’DE ANLAMANIN TARİHSELLİĞİ
Ss, 830-841
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz AĞ  
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETENEĞİNİN, FİRMANIN DEĞİŞİM SÜRECİNE VE PERFORMANSINA ETKİSİ İLE DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİĞİN BU ETKİDEKİ ROLÜ
Ss, 842-857
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1150
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Dursun ATEŞ  
İŞÇİNİN İŞE DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
Ss, 858-865
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Artur AYDOGDYYEV & Mustafa KORUMAZ  
KONYA ESKİ ELEKTRİKLİ TRAMVAYLARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRME OLANAKLARI
Ss, 866-876
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan BAK & Alparslan BAK  
OKUYUCULARIN YEREL GAZETELERDE KULLANILAN SLOGAN VE LOGOLARA BAKIŞ AÇISI: ÇORLU YEREL GAZETELERİ ÖRNEĞİ
Ss, 877-885
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1136
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra G. KAYGISIZ  
ÖRGÜTSEL BİLGELİK VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 886-900
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri