Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


36 SayıEditör
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErdem BAĞCI & Adnan DEDE  
HANE HALKI TASARRUFLARININ BİREYSEL YATIRIMLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE ETKİLİ OLAN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER
Ss, 971-983
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1167
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TANDOĞAN  
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YENİ GELİŞMELER
Ss, 984-992
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan TUTAR & Selçuk NAM  
KURUMSAL E-ÖĞRENMEDE ÖRGÜTSEL ENGELLER: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR DURUM ÇALIŞMASI
Ss, 993-1005
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1170
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KOLUMAN ; Can ATABEY & Tolga KAHRAMAN  
TÜRK GIDA MEVZUATI ÜZERİNE DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ TARIM ANLAŞMASI, AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE FASIL 12'NİN ETKİLERİ: UYUMLAŞTIRMA VE GERÇEKLEŞTİRME
Ss, 1006-1014
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış YALÇINKAYA & Füsun İSTANBULLU DİNÇER & Mithat Zeki DİNÇER  
TURİZMDE ÇOCUK: TURİST OLARAK ÇOCUKLA
Ss, 1015-1029
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı AYTAÇ  
SABAHATTİN ALİ’NİN VE CENGİZ AYTMATOV’UN ROMANLARINDA TOPLUMCU-GERÇEKÇİLİK
Ss, 1030-1040
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1165
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker ÖZTÜRK & Gülşen ÖZTÜRK  
TARAKLI BEZ DOKUMACILIĞI VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMUNA YÖNELİK BAZI TESPİTLER
Ss, 1041-1050
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğan BIÇKI  
MAHALLENİN İMKÂNSIZLIĞI ÜZERİNE NOTLAR: YİTİRİLEN BİR DEĞER OLARAK KOMŞULUK İLİŞKİLERİ
Ss, 1051-1061
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1113
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar GÜLOĞLU & Gonca Hülya YAYAN  
GÜLSÜN KARAMUSTAFA’NIN PSİKOLOJİK VE SOSYO-KÜLTÜREL YOZLAŞMA İLE ELE ALDIĞI ESERLERİNDE Kİ ALEGORİK ANLAYIŞ
Ss, 1062-1081
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1169
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KOCABAŞ & İbrahim AKDAĞ  
AŞÇILIK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE ÜNİVERSİTE SEÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1082-1090
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1179
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yunus HASTUNÇ  
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ DÖNEMİNDEKİ BİREYLERİN BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİĞE BAKIŞ AÇILARI
Ss, 1091-1095
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1168
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin ÖZBERK  
ALMANYA’NIN ENERJİ POLİTİKASI; ÜRETİMİ, TÜKETİMİ, TİCARETİ
Ss, 1096-1114
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze İLKE & Recep Cengiz AKÇAY  
İSTANBUL VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN KADIN AKADEMİSYENLERİN İŞ YERLERİNDE YILDIRMAYA MARUZ KALMASININ İŞ PERFORMANSI İLE İLİŞKİSİ
Ss, 1115-1131
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1180
Özet | Abstract | Tam Metin |

Menderes KANDEMİR  
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1132-1149
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Resul KAYA  
PERSONEL SİSTEMİNİN İŞLETME ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
Ss, 1150-1167
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1174
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut DAĞISTAN  
ÖRGÜT ÇALIŞMALARI VE ROMAN SANATI
Ss, 1168-1177
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1184
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur KURUKAYA  
ESKİ TÜRKÇEDEN ÇAĞATAY TÜRKÇESİNE ANLAM DEĞİŞMESİNE UĞRAMIŞ BAZI KELİMELER
Ss, 1178-1188
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur ÇETİN  
OSMANLI MEZAR TAŞLARINDA BİTKİSEL MOTİFLER ETRAFINDA GELİŞEN KÜLTÜR VE İNANÇ DÜNYASI: EYÜP ÖRNEĞİ
Ss, 1189-1197
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1186
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet BÜYÜKŞALVARCI ; Sercan ARAS & Emel ÇINARLI  
TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA TEMA PARKLAR: KONYA ÖRNEĞİ
Ss, 1198-1210
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1185
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine AY  
YERİNDEN EDİLEN SURİYELİ SIĞINMACILARIN SINIR ÜLKELERİNE GÖÇÜ
Ss, 1211-1219
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1188
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin PAKSOY  
TERSİNE LOJİSTİK-YEŞİL LOJİSTİK VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
Ss, 1220-1228
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1192
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre BALCI  
ARZ ODAKLI SOSYAL HİZMET UYGULAMASI OLARAK AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI
Ss, 1229-1237
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1189
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazan KORUCUK  
STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞVEREN MARKASININ ÖNEMİ
Ss, 1238-1247
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1190
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdinç TUTAR ; Filiz KUTLUAY TUTAR & Ramil MİRALİYEV  
ASYA ULAŞTIRMA KORİDORLARININ AVRUPAYA ENTEGRASYONU GİRİŞİMLERİ: AZERBAYCAN`A ETKİLERİ
Ss, 1248-1256
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1201
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri