Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


37 SayıEditör
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenŞeyma ATICI ; Aleyna KALKAN; Betül Dilşad ERTEKİN & Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
Ss, 1257-1267
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1191
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner KÜNÇ ; Süleyman ÇELİK & Safa ACAR  
TARIM SEKTÖRÜNDE DIŞA BAĞIMLILIK: TOHUM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ss, 1268-1276
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1195
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya DOĞAR ; Yasin KARACA & Selahattin AKPINAR  
ÇEŞİTLİ GRUPLARIN SPOR BRANŞLARINA DUYDUKLARI İLGİ VE UYGULADIKLARI SPOR BRANŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ)
Ss, 1277-1283
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1197
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hadise Betül SOYLU  
AHLAKIN DİNİ TEMELİ
Ss, 1284-1285
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samuray Hakan BULUT  
BİTKİSEL YAĞLAR HAKKINDA GASTRONOMİK BİR ÇALIŞMA: ZEYTİNYAĞI
Ss, 1286-1291
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül ATA  
İSLAM HUKUKUNA GÖRE BOŞANMA SONRASI NAFAKA VE MANEVİ TAZMİNAT
Ss, 1292-1307
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyyup Serkan ÖNCEL  
ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE FELSEFE
Ss, 1308-1316
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1215
Özet | Abstract | Tam Metin |

Niyazi ÜNAL  
HANEFİ- MATÜRİDİ ALİMLERİNE GÖRE ŞEFAAT KİTABI
Ss, 1317-1319
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah TARINÇ ; Gülsün YILDIRIM & Ceyhun Çağlar KILINÇ  
HOLSERV ÖLÇEĞİ İLE OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1320-1332
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahmut ATA  
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SEÇMELİ HZ. MUHAMMED'İN HAYATI DERSİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE TEZAHÜRÜ/YANSIMASI BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA (ADANA - YÜREĞİR ÖRNEĞİ)
Ss, 1333-1342
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Somayyeh RADMARD & Özge Zeynep ATİK  
EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME FAALİYETLERİ VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN SÜRECE UYUMUNA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1343-1361
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1200
Özet | Abstract | Tam Metin |

İdiris DEMİREL  
KÜRESEL KAPİTALİZM VE MEDYALAR ÜZERİNE FELSEFÎ VE SİYASÎ DÜŞÜNCELER
Ss, 1362-1369
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkut BOLAT ; Özkan AYVAZ & Eray YURTSEVEN  
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
Ss, 1370-1375
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1220
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyma DUR & Cengiz AKÇAY  
SINIF ÖĞRETMENLERİNDE İŞ-YAŞAM DENGESİNİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİ
Ss, 1376-1396
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Nilay Erbalaban GÜRBÜZ  
CHARLES ÖLÜ YA DA DİRİ FİLMİNDE EMEK, ÇALIŞMA VE YABANCILAŞMA KAVRAMLARININ ELEŞTİREL ÇÖZÜMLEMESİ
Ss, 1397-1405
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1218
Özet | Abstract | Tam Metin |

Samuray Hakan BULUT  
TEORİK GASTRONOMİ KAVRAMLARI: BUĞDAY, EKMEK, KRUVASAN
Ss, 1406-1414
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1212
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cengiz AKÇAY & Cansu ÇALIK  
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE MESLEKİ BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Ss, 1415-1433
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1223
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz AKDEMİR & İbrahim Halil KAYA  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE BİRLEŞİK FİİLLER ÜZERİNE
Ss, 1434-1456
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1221
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri