Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


38 SayıEditör
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı


Kahramanmaraş  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNil KONYALILAR  
HİZMETİÇİ EĞİTİMLER VE İŞLETME ÇALIŞANLARININ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
Ss, 1457-1470
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacı ÇİÇEK & Osman KAYA  
ARAP CAHİLİYE DÖNEMİNDE BİR BABANIN, ÇOCUĞUNA HİKMETLİ ÖĞÜTLERİ -İSLAMÎ DEĞERLER BAĞLAMINDA PEDAGOJİK BİR ANALİZ-
Ss, 1471-1480
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1224
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap SARIBAŞ  
BATININ ÇÖKÜŞÜ: OSWALD SPLENGER’IN TARİH, UYGARLIK VE KÜLTÜR FELSEFESİNE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ss, 1481-1483
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür ERAKKUŞ  
YÜKSEKÖĞRETİME BAŞLAYAN GENÇLERİN YAŞAM BECERİLERİ AÇISINDAN DERSLERDEN BEKLENTİLERİ
Ss, 1484-1492
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müge KANTAR DAVRAN & Burak ÖZTORNACI  
SOCIETAL FACTORS EFFECTIVE ON WOMEN’S EDUCATION IN TURKEY
Ss, 1493-1504
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet ÖZMEN & Yahya GÜNAY  
ÖRGÜTLERDE YENİ TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ’NDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1505-1517
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KORUCUK  
İŞARET – GESTALT (TOLMAN) KURAMI’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER
Ss, 1518-1522
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Can PAR  
MUSTAFA NECATİ SEPETÇİOĞLU’NUN “ÇARDAKLI BAKICI” ADLI TİYATRO ESERİNDE YERLİ (MİLLİ) UNSURLARIN YANSIMALARI
Ss, 1523-1537
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret GÖKSU ; Ayşe YILMAZ & Tuğçe TÜRKSAYAR  
ÜRÜN TASARIMINDA ve ÜRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÜRETİM PERFORMANSINA ETKİSİ: KAHRAMANMARAŞ İLİ GIDA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1538-1546
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat SAKA & Oktay ÇETİN  
PROPOSAL OF AN OPTIMIZATION MODEL FOR DRY PORT APPLICATION FOR CONTAINER TRANSPORTATION FROM KOCAELI PORTS
Ss, 1547-1554
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1235
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semahat Merve TOP & A. Yağmur TOPRAKLI  
CAMİLERDE PANİK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE DERLEME ÇALIŞMASI
Ss, 1555-1565
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1236
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna Turak KAPLAN  
İNSAN KAYNAKLARININ MÜCADELE RUHU: KARİYER UYUM YETENEKLERİ
Ss, 1566-1572
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN & Cemile Nihal YURTSEVEN  
ÇOK BOYUTLU ÖĞRENCİ YAŞAM TATMİNİ ÖLÇEĞİNİN SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE UYARLANMASI
Ss, 1573-1579
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1231
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dursun BOZ ; Erkan GAYGISIZ & Cengiz DURAN  
MOBBİNG İLE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ: KÜTAHYA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
Ss, 1580-1591
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1234
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihan ÖZKAN  
ÜRÜN TASARIMI ve TEDARİK ZİNCİRI AGI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR DERLEME MAKALESİ
Ss, 1592-1601
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1256
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkin Nevzat GÜDELCİ  
BATMAN İLİNİN EKONOMİK DURUMUNUN GENEL ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ss, 1602-1610
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna Turak KAPLAN  
ÜNİVERSİTELERİN REKREASYON ETKİNLİKLERİNİN KARİYER UYUM YETENEKLERİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1611-1622
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mevlüt ÇAKMAK  
TÜRK KELAMCILARI KİTABI
Ss, 1623-1626
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem AKMAN & Gülseren ERGÜN  
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’NİN YÖNETİM YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ss, 1627-1640
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1230
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Kübra ECEMİŞ YILMAZ  
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI, KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASI VE ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SİBER SALDIRILARIN TANIMLANMASI SORUNU
Ss, 1641-1655
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alper BAHTİYAROĞLU  
MANZUM BİR HALK HİKÂYESİ: HAZÂ DÂSTÂN ANASINIÑ GÖZÜNİ ÇIKARAN (DİL İNCELEMESİ-METİN)
Ss, 1656-1674
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1248
Özet | Abstract | Tam Metin |

Moustafa al Moustafa  
EBDALLER
Ss, 1675-1682
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Berat CAN  
XIX. YY. FİLİSTİN TOPRAKLARINDA DİRENİŞ EDEBİYATININ ORTAYA ÇIKMASINA SEBEP OLAN KÜLTÜREL VE SİYASİ OLAYLAR
Ss, 1683-1694
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1266
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem YILDIRIM  
ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK’İN ŞİİRLERİNDE ZAMİRLER, SIFATLAR, ZARFLAR VE EDATLAR
Ss, 1695-1704
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1267
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret YAMAN & Hilal ERDOĞAN  
LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KARGO ŞİRKETLERİNİN TERCİH EDİLMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: X, Y, Z KUŞAKLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Ss, 1705-1714
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri