Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


39 SayıEditör
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Editör Yardımcısı


Kahramanmaraş  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ÇAKALOĞLU  
YEMEN’DE İMAM YAHYA İSYANININ BAŞLAMASI VE İLK ASKERÎ HAREKÂT
Ss, 1715-1723
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1272
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KORAY & Oktay ÇETİN  
EKONOMİK DÖNGÜLERDE KURU YÜK GEMİLERİNİN DEĞERLEMESİ İÇİN ADİL FİYATIN BELİRLENMESİ
Ss, 1724-1733
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde MERT & Bülent GÜNDOĞMUŞ  
ÖRGÜT ÇALIŞANLARINDA KUANTUM ORGANİZASYON ALGISININ ARAŞTIRILMASI
Ss, 1734-1757
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem KAVAK  
EŞ SEÇİMİNDE TERCİH BOYUTU
Ss, 1758-1780
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1277
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Cem FERİDUNOĞLU  
KALİTELİ DEMOKRASİYE GİDEN YOLDA DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE SİYASETİN FİNANSMANI
Ss, 1781-1796
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah FELEK & Çiğdem Müge HAYLI  
CHILDREN AND SOCIALIZATION
Ss, 1797-1800
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akın KARAKUYU  
TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
Ss, 1801-1807
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer CANÖZ & Zeynep ERGEN IŞIKLAR  
YÜKSEKÖĞRENİMDE HAVACILIK SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ BÖLÜM TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Ss, 1808-1820
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1268
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selin GÜNAYDIN & Özgül UYAN  
PERFORMANSA DAYALI ÜCRET SİSTEMİ UYGULAMASININ ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNA ETKİSİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Ss, 1821-1834
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehra ANTEP  
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞİŞİME KARŞI TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1835-1844
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1282
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ARMUTLU  
KÜLTÜRLERARASILIK VE KÜLTÜRLERARASILIK İÇERİSİNDE EUGENİO BARBA’NIN YERİ
Ss, 1845-1853
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap SARIBAŞ  
BİYOLOJİK SİLAHLAR: MARİNA FİORATO’NUN ŞİFACI ROMANINDA VEBA HASTALIĞINI BİYOLOJİK AJAN OLARAK KURGULAMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Ss, 154--1863
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1279
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar ARLI  
A CONTROVERSIAL ART PIECE FROM EPHESOS MUSEUM
Ss, 1864-1867
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyyup ÇINAR  
SEYR-U SÜLUK VE ESASLARI
Ss, 1868-1876
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin Gani TAPAN ; Murat DERİN & İbrahim ŞAHBİKAN  
İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP OLAN ANNELERİN YAŞADIKLARI SOSYAL SORUNLAR ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
Ss, 1877-1888
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1273
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri