INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor

Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ukbe UÇAR & Figen BALO  
IDEAL COOKING OIL SELECTION UNDER ETHICAL CRITERIA WITH HIERARCHICAL WEIGHTING MODEL
Sayı 44, Pp,3280-3283

IDEAL COOKING OIL SELECTION UNDER ETHICAL CRITERIA WITH HIERARCHICAL WEIGHTING MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1531
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Güler ERTAŞ & SULTAN GEDİK GÖÇER  
GİRİŞİMCİLİĞİN SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ VE ETKİSİ
Sayı 44, Pp,3284-3291

THE IMPORTANCE AND EFFECT ON ENTREPRENEURSHIP IN CIVIL AVIATION SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1532
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şerife GÜZEL & Şebnem ASLAN  
"MANDELA: LONG WALK TO FREEDOM" FİLMİNİN TEMATİK İNCELEMESİ
Sayı 44, Pp,3292-3299

THEMATIC ANALYSIS OF THE MOVIE OF "MANDELA: LONG WALK TO FREEDOM"
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1527
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emre TÜREGÜN  
GENÇ MASA TENİSİ SPORCULARININ SPORA İLİŞKİN TUTUMLARI
Sayı 44, Pp,3300-3306

ATTITUDES OF YOUNG TABLE TENNIS ATHLETES ABOUT SPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1520
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selda IŞKIN & Bahar GÜDEK  
YETİŞKİN MÜZİK EĞİTİMİNDE KULLANILAN PİYANO ÇALIŞMA KİTAPLARI
Sayı 44, Pp,3307-3322

PIANO STUDY BOOKS USED IN ADULT MUSIC EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1529
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yavuz ÇETİN & Asuman Seda SARACALOĞLU  
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ ve GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI ÜNİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 44, Pp,3323-3331

AN EVALUATION OF THE ECOSYSTEM ECOLOGY AND CURRENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS UNIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1515
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Htet MYAT AUNG  
SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI: AB VE TÜRKİYE ARASINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
Sayı 44, Pp,3332-3341

RENEWABLE ENERGY POLICIES FOR SUSTAINABLE BUSINESS: COMPERATIVE STUDY BETWEEN EU AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1514
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fethi KAYALAR  
SOCIOTROPIC TEACHERS VS AUTONOMIC TEACHERS IN TEACHER-STUDENTS RELATIONSHIP IN CLASSROOM ENVIRONMENT
Sayı 44, Pp,3342-3348

SOCIOTROPIC TEACHERS VS AUTONOMIC TEACHERS IN TEACHER-STUDENTS RELATIONSHIP IN CLASSROOM ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1465
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdulkadir GÖKMEN  
THE REFLECTIONS OF ANZAC SPIRIT AND NATIONAL IDENTITY IN BRUCE SCATES’S NOVEL: ON DANGEROUS GROUND, A GALLIPOLI STORY
Sayı 44, Pp,3349-3352

THE REFLECTIONS OF ANZAC SPIRIT AND NATIONAL IDENTITY IN BRUCE SCATES’S NOVEL: ON DANGEROUS GROUND, A GALLIPOLI STORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1549
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan HACICAFEROĞLU & Okan BAKIRCI  
SPORCU ÖĞRENCİLERİN ETKİLİ İLETİŞİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ; FUTBOL SPOR DALI ÖRNEĞİ
Sayı 44, Pp,3353-3360

EXAMINING EFFECTIVE COMMUNICATION LEVELS OF STUDENT ATHLETES: A SAMPLE ON FOOTBALL AS AN SPORTS BRANCH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1550
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bünyamin DURANOĞLU & Cavit YAVUZ  
TÜRKİYE'DE KISA FİLMLERİN ÜRETİM VE DOLAŞIM İMKÂNLARINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
Sayı 44, Pp,3361-3369

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN THE SHORT FILM PRODUCTION AND DISTRIBUTION FACILITIES IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1535
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet VURAL & Mustafa ÖZDAL  
DİZ İZOKİNETİK H/Q ORANLARI İLE BACAK STATİK VE DİNAMİK KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELEMESİ
Sayı 44, Pp,3370-3375

INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN ISOKINETIC H/Q RATIOS AND STATIC-DYNAMIC LEG STRENGTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1541
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim ÜNER & Banu Hatice GÜRCÜM  
E-TEKSTİL TASARIMINDA TEKNİK NAKIŞ UYGULAMALARI VE İLETKEN İPLİKLER
Sayı 44, Pp,3376-3388

APPLICATIONS OF TECHNICAL EMBROIDERY AND CONDUCTIVE YARNS IN E-TEXTILE DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1536
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Güneş AÇIKGÖZ ; İlyas KÜÇÜK; Berna HAMAMCI & Abdullah DADAK  
HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI İSTİSMARINA VE İHMALİNE BAKIŞ AÇILARI
Sayı 44, Pp,3389-3394


Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1545
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül DEMİR  
EVDE BAKIM HİZMETLERİ AÇISINDAN “ENGELLİ VE AİLE” İLİŞKİSİ: SOSYOLOJİK BİR İNCELEME
Sayı 44, Pp,3395-3405

DISABILITY AND FAMILY RELATIONS IN TERMS OF HOME CARE SERVICES: A SOCIOLOGICAL INVESTIGATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1552
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved