INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Prof. Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor

Kahramanmaraş  2019
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Zarife PANCAR  
ARE ALBUMIN AND BILIRUBIN VALUES OF SMOKERS AFFECTED BY ROYAL JELLY SUPPLEMENT?
Sayı 46, Pp,3874-3878

SİGARA İÇEN BİREYLERİN ALBÜMİN VE BİLİRUBİN DEĞERLERİ ARI SÜTÜ TAKVİYESİNDEN ETKİLENİR Mİ?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1610
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah DADAK ; Berna HAMAMCI; İlyas KÜÇÜK & Güneş AÇIKGÖZ  
ANESTEZİYOLOJİDE KULLANILAN BAĞIMLILIK YAPAN İLAÇLARA KARŞI FARKINDALIK
Sayı 46, Pp,3879-3885

AWARENESS AGAINST ADDICTIVE DRUGS USED IN BY ANESTHESIOLOGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1616
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sirojiddin USAROV  
ÖZBEKISTAN - GÜNEYDOĞU ASYANIN DIŞ TİCARİ İLIŞKILERININ GELIŞTIRILMESINDE YENI ULAŞIM KORIDORLARININ ÖNEMI (Güney yönleri örneği)
Sayı 46, Pp,3886-3893

SIGNIFICANCE OF NEW TRANSPORT CORRIDORS IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS OF UZBEKISTAN - SOUTH-EAST ASIA (on the example of the southern directions)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1604
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kenan BOZKURT  
ERZURUMLU KADI MUSTAFA DARÎR HAKKINDA BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
Sayı 46, Pp,3894-3910

A BIBLIOGRAPHY ESSAY ABOUT ERZURUMER KADI MUSTAFA DARÎR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1588
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selin KARAALİ  
AN INTERTEXTUAL EXAMINATION OF MIDNIGHT’S CHILDREN
Sayı 46, Pp,3911-3915

GECEYARISI ÇOCUKLARINA METİNLERARASI İNCELEME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1613
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mürsel BİÇER & Zarife PANCAR  
EXAMINATION OF CREATININE AND PROTEIN LEVELS GIVEN ROYAL JELLY SUPPLEMENT
Sayı 46, Pp,3916-3919

ARI SÜTÜ TAKVİYESİ VERİLEN BİREYLERDE KREATİNİN VE PROTEİN SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1611
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlyas KÜÇÜK ; Abdullah DADAK; Berna HAMAMCI & Güneş AÇIKGÖZ  
HATAY SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİ DESTEK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 46, Pp,3920-3925

EVALUATION OF HATAY VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES STUDENTS' SPIRITUAL SUPPORT PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1617
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nurten AYDINOGLU ADEMOĞLU  
OKUL MÜDÜRLERİNİN OTANTİK ve PATERNALİST LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİNİ ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 46, Pp,3926-3941

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTHENTIC AND PATERNALIST LEADERSHIP PROPERTIES OF SCHOOL MANAGERS AND TEACHERS 'SATISFACTION OF WORK SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1609
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet YÜCENURŞEN  
REKABET AVANTAJI VE MALİYET MİNİMİZASYON ARACI OLARAK DOĞRUDAN PAZARLAMA
Sayı 46, Pp,3942-3951

DIRECT MARKETING AS COMPETITIVE ADVANTAGE AND COST MINIMIZATION TOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1364
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa KARTAL ; Nazan ŞAHBAZ KILINÇ & Efe Can KILINÇ  
THE EFFECT OF EUROPEAN DEBT CRISIS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CASE OF TURKEY
Sayı 46, Pp,3952-3960

THE EFFECT OF EUROPEAN DEBT CRISIS ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT: CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1624
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine KIZILTAŞ UZUNALİ & Elif ALTUN  
TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIM HARCAMALARININ ÜRETKENLİĞİ ARTIRICI OLARAK YAPILANDIRILMASININ ÖNEMİ
Sayı 46, Pp,3961-3974

THE IMPORTANCE OF STRUCTURING SOCIAL ASSISTANCE EXPENDITURES AS PRODUCTIVITY ENHANCERS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1618
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali BİRVURAL  
HATAY’DA TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 46, Pp,3975-3980

IMPACT OF PUBLIC TRANSPORTATION SYSTEMS IN HATAY ON STUDENTS OF ISKENDERUN TECHNİCAL UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1607
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nafiz KÖSE & Hüdaverdi MAMAK  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA İLİŞKİN FARKINDALIK VE TUTUM DÜZEYLERİ
Sayı 46, Pp,3981-3994

INVESTIGATION OF AWARENESS AND ATTITUDE LEVELS ABOUT THE ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1427
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Imran ORAL & Ayse Nur TASCI  
THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ MULTIPLE INTELLIGENCES AREAS, GENDER, NUMBER OF SIBLINGS AND PHYSICS SUCCESS
Sayı 46, Pp,3995-4008

THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ MULTIPLE INTELLIGENCES AREAS, GENDER, NUMBER OF SIBLINGS AND PHYSICS SUCCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1614
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Farız YILDIRIM  
TÜRK ÇOCUK EDEBİYATININ DOĞUŞU: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ'NDE ÇOCUKLAR İÇİN YAZILAN KİTAPLAR
Sayı 46, Pp,4009-4022

THE BIRTH OF TURKISH CHİLDREN’S LİTERATURE: BOOKS FOR CHİLDREN IN NATIONAL LITERATURE PREIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1590
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şirin ÇELİKKANAT & Zeynep GÜNGÖRMÜŞ  
MEME KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSKLİ KADINA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
Sayı 46, Pp,4023-4031

EVALUATION OF BREAST CANCER RISK FACTORS AND NURSING APPROACH TO RISKED WOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1612
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali Gürel GÖKSEL ; Mevlüt YILDIZ; Ender ŞENEL & Sümmani EKİCİ  
FUTBOL TARAFTARLARININ KULÜP İMAJI ALGISI
Sayı 46, Pp,4032-4037

THE CLUP IMAGE PERCEPTION OF FOOTBALL FANS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1615
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bahadır GÜLBAHAR & Öznur BÖLÜKBAŞ ALPER  
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİMİ PLANLAMA YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI İLE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 46, Pp,4038-4056

THE INVESGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TEACHING PLANNING PROFICIENCY PERCEPTION AND TIME MANAGEMENT SKILLS PERCEPTION OF TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1620
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep ÖZTÜRK KARAÇOR ; Fatih MANGIR; Burcu GÜVENEK & Abdul Qahar KHATİR  
THE IMPACT OF MILITARY EXPENDITURES ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE SELECTED SAARC COUNTRIES
Sayı 46, Pp,4057-4065

THE IMPACT OF MILITARY EXPENDITURES ON THE ECONOMIC GROWTH OF THE SELECTED SAARC COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1645
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet İNNECİ  
7190 SAYILI KANUN SONRASI GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİNDE FAİZ UYGULAMASI
Sayı 46, Pp,4066-4071

THE INTEREST PRACTICE IN THE REFUND OF CUSTOMS DUTIES AFTER LAW NO. 7190
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1572
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mücahit SARİKAYA & Muzaffer SELÇUK  
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FATIGUE ON SMOOTH HIT AND SPEED IN FOOTBALL
Sayı 46, Pp,4072-4077

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FATIGUE ON SMOOTH HIT AND SPEED IN FOOTBALL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1636
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erhan ÖRSELLİ ; Erdal BAYRAKCI & Zekeriya BİLİCİ  
VATANDAŞLARIN YEREL HİZMETLERDEN MEMNUNİYETLERİ: KONYA ÖRNEĞİ
Sayı 46, Pp,4078-4089

CITIZENS’ SATISFACITON FROM LOCAL SERVICES: THE CASE OF KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1625
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadriye Alev AKMEŞE ; Kevser ÇINAR; Sercan ARAS; Halil AKMEŞE & Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  
OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN DEMOGRAFİK HARİTASININ BELİRLENMESİ: KONYA İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 46, Pp,4090-4099

DETERMINATION OF THE DEMOGRAPHIC MAP OF EMPLOYEES IN HOTEL ENTERPRISES: A CASE OF KONYA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1647
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan BAY  
GAYRİMENKUL ALIM SATIM VE KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Sayı 46, Pp,4100-4111

TAXATION OF REAL ESTATE PURCHASE AND SALE AND RENT INCOMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1621
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bilal DEMİR  
YERALTI EDEBİYATI KAVRAMI VE TANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 46, Pp,4112-4121

AN INVESTIGATION ON THE CONCEPT OF UNDERGROUND LITERATURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1631
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burhan ÖZALP & M.NECAT ÖREN  
TÜRKİYE’DE YERFISTIĞI ÜRETİCİLERİNİN TARIMSAL DESTEKLERDEN FAYDALANMA DURUMU
Sayı 46, Pp,4122-4130

UTILISATION STATUS FROM AGRICULTURAL SUPPORTS OF GROUNDNUT PRODUCERS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1630
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet SARUCAN & Ahmet YILMAZ  
DEĞER AKIŞ HARİTALAMA SÜRECİ VE BİR İŞLETMEDE UYGULAMA
Sayı 46, Pp,4131-4140

APPLICATION PROCESS AND VALUE STREAM MAPPING IN A COMPANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1628
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Salih GÜRBÜZ & Ahmet ÖZEN  
ZAMANAŞIMI MÜESSESESİNİN EMLAK VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 46, Pp,4141-4145

EVALUATION OF LAPSE OF TIME IN PROPERTY TAXES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1634
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Salih ÖNER & Hacı Bayram TEMUR  
THE EFFECT OF 8 WEEKLY FOOT STRENGTH EXERCISE EXERCISES AND STRENGTHENING EXERCISES ON UNDERWATER DOLFHIN HİT
Sayı 46, Pp,4146-4151

THE EFFECT OF 8 WEEKLY FOOT STRENGTH EXERCISE EXERCISES AND STRENGTHENING EXERCISES ON UNDERWATER DOLFHIN HİT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1656
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mücahit SARİKAYA & Salih ÖNER  
THE EFFECT OF 8-WEEKLY CORE TRAINING ON 50 METERS ATTACHED SWIMMING TECHNIQUE IN FIBERS OF 10-12 AGE GROUP
Sayı 46, Pp,4152-4156

THE EFFECT OF 8-WEEKLY CORE TRAINING ON 50 METERS ATTACHED SWIMMING TECHNIQUE IN FIBERS OF 10-12 AGE GROUP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1661
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |