INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Semih ARTÜN  
OTEL YAPILARINDA ENGELLİ BİREYE YÖNELİK ÇÖZÜMLER
Sayı 49, Pp,01-12

SOLUTIONS FOR THE DISABLED IN THE HOTEL BUILDINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1724
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şükrü GÜVEN ; Mustafa KOCABAŞ & İbrahim AKGÖBEK  
EVALUATION OF ETHICS IN PUBLIC RELATIONS IN SERVICE SECTOR
Sayı 49, Pp,13-18

EVALUATION OF ETHICS IN PUBLIC RELATIONS IN SERVICE SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1715
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Furkan Fahri ALTINTAŞ  
SÜREKLİ ÖĞRENME DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANALİZİ
Sayı 49, Pp,19-28

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONTINUOUS LEARNING VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1717
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derya YAYMAN  
TÜRKİYE VE AVUSTRALYA VERGİ SİSTEMLERİNİN SOSYOEKONOMİK YÖNDEN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Sayı 49, Pp,29-48

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIOECONOMIC ASPECTS OF TURKISH AND AUSTRALIAN TAX SYSTEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1695
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet YILDIZ ; Engin EFEK & Nurper ÖZBAR  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 49, Pp,49-72

INVESTIGATION OF ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES ON TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1678
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Parisa GÖKER ; Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ & Sema LEBLEBİCİ  
AN INVESTIGATION OF NATURAL AND CULTURAL LANDSCAPE VALUES WITHIN THE CONTEXT OF ECOTOURISM; CASE OF BILECIK, TURKEY
Sayı 49, Pp,59-72

AN INVESTIGATION OF NATURAL AND CULTURAL LANDSCAPE VALUES WITHIN THE CONTEXT OF ECOTOURISM; CASE OF BILECIK, TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1731
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seda Özlem ÖZGÖZ  
ADEM VE HAVVA KOMPOSİZYONLARINDA İKONOGRAFİK VE İKONOLOJİK ÇÖZÜMLEMELER
Sayı 49, Pp,73-81

ICONOGRAPHIC AND ICONOLOGICAL ANALYSIS IN ADEM AND HAVVA COMPOSITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.618
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Derya Çevik TAŞDEMİR & İbrahim YILDIRIM  
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: İŞ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ, GÜVENLİK İKLİMİ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
Sayı 49, Pp,82-89

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY: A CONCEPTUAL STUDY ON OCCUPATIONAL HEALTH, OCCUPATIONAL SAFETY, SAFETY CLIMATE AND SAFETY CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1722
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet SEL & Numan ZENGİN  
BİST’TE İŞLEM GÖREN KAĞIT SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ 2014-2018
Sayı 49, Pp,90-101

A REVIEW OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF FIRMS IN THE PAPER SECTOR TRADED IN BIST: 2014-2018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.1726
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved