INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hatice KARIŞAN & Hatice MEMİŞOĞLU  
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABININ KAVRAM ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 85, Pp,1272-1284

ANALYSIS OF THE 5th GRADE SOCIAL STUDIES COURSE BOOK IN TERMS OF CONCEPT TEACHING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3102
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Assala MASNOURİ  
IMPACT OF MOBILE MARKETING ON CONSUMER BEHAVIOR IN THE COSMETICS INDUSTRY
Sayı 85, Pp,1285-1290

IMPACT OF MOBILE MARKETING ON CONSUMER BEHAVIOR IN THE COSMETICS INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3120
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gökhan KAYAHAN  
KREDİ KARTI, BANKA KARTI İLE ENFLASYON ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 85, Pp,1291-1296

THE RELATIONSHIP BETWEEN CREDIT CARD, DEBIT CARD, AND INFLATION RATES: A STUDY ON TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3118
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rukaya AL-HABEEB  
THE IMPACT OF LOGISTICS IN MODERN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: ROLE OF INTERNATIONAL BUSINESS LAWS
Sayı 85, Pp,1297-1304

THE IMPACT OF LOGISTICS IN MODERN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: ROLE OF INTERNATIONAL BUSINESS LAWS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3108
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Oumaima DELLALE  
DÖVİZ KURU ENFLASYON İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 85, Pp,1305-1310

EXCHANGE RATE INFLATION RELATION: THE CASE OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3073
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayla AVCI  
LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE BLOK ZİNCİRİ VE YAPAY ZEKA UYGULAMALARININ İNCELEMESİ
Sayı 85, Pp,1311-1316

INVESTIGATION OF BLOCKCHAIN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION IN THE LOGISTICS INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3116
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cem TOPAL ; Çağla DİNÇ; Nedim NARTTÜRK & Gönül BOZAN  
COĞRAFYA DERSİ EĞİTİM MATERYALLERİ GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETİM ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 85, Pp,1317-1322

DEVELOPMENT OF GEOGRAPHY COURSE EDUCATIONAL MATERIALS AND EVALUATION OF TEACHING ACTIVITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3146
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serap ARI  
GİRESUN İLİ HÜZÜN TURİZMİNİN EKOTURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 85, Pp,1323-1334

EVALUATION OF SADNESS TOURISM DESTINATIONS IN GİRESUN WITHIN THE SCOPE OF ECOTOURISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3133
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özden YENİSOLAK ; Bayram GEYİK; Makbule MİHRİCİHAN; Mustafa DAMAKSIZ & İsmail ÇETİN  
MEYVELERİN C VİTAMİNİ MİKTARINI ÖLÇEN BİR DÜZENEK: CVİTÖR
Sayı 85, Pp,1335-1344

A MEASUREMENT MEASURING THE VITAMIN C AMOUNT OF FRUITS: CVITOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3144
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Onur AK  
İZCİLİĞİN GELİŞİMİ VE UYGULAMA ALANLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 85, Pp,1345-1352

AN EVALUATION ON THE DEVELOPMENT AND APPLICATION AREAS OF SCOUTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3134
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aysun YILDIZ  
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİK BİR YAKLAŞIMA KURAMSAL BİR BAKIŞ: TERS YÜZ ÖĞRENME
Sayı 85, Pp,1353-1359

A THEORETICAL OVERVIEW OF A TECHNOLOGICAL APPROACH IN TURKISH TEACHING: FLIPPED LEARNING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3145
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Narçin AKUL ; Ömer YILDIRIM; Abdullah SÖKER; Ali YILMAZ & Ferat Deniz KAYA  
COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 85, Pp,1360-1369

EVALUATION OF THE DISTANCE EDUCATION PROCESS APPLIED DUE TO THE COVID-19 EPIDEMIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3149
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Engin DEVREZ & Selim CENGİZ  
KURUMLAR VERGİSİ PLANLAMASI ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Sayı 85, Pp,1370-1390

INVESTIGATION OF CORPORATE TAX PLANNING EFFICIENCY: AN APPLICATION IN THE TURKISH BANKING SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3140
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kübra KAYMAK  
SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN COVİD-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK YAPILAN AFİŞ TASARIMLARININ DOĞRUDAN ALGI KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 85, Pp,1391-1399

INVESTIGATION OF POSTER DESIGNS MADE BY THE MINISTRY OF HEALTH FOR THE COVID-19 PANDEMIC ACCORDING TO DIRECT PERCEPTION THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3117
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Neslihan YAKUT & Selçuk GENÇAY  
ANTRENÖRLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (KAHRAMANMARAŞ İLİ ÖRNEĞİ)
Sayı 85, Pp,1400-1406

INVESTIGATION OF TRAINERS' JOB SATISFACTION LEVEL IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES (EXAMPLE OF KAHRAMANMARAŞ PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3142
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seda AĞIRBAŞ  
KADIN SEYYAHLARIN İZLENİMLERİNDEN BURSA
Sayı 85, Pp,1407-1418

BURSA FROM IMPRESSIONS OF WOMEN TRAVELERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3143
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mohamed Rızk SHOEIR & Ceyhun ÜNLÜER  
MEHMET AKİF ERSOY’DA İSLAMÎ EDEBİYAT EĞİLİMLERİ
Sayı 85, Pp,1419-1432

APPROACHES TO ISLAMIC LITERATURE ACCORDING TO MEHMET AKIF ERSOY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3154
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |