Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU

Yardımcı Editör(ler)
Prof.Dr. Birol MERCAN

Kahramanmaraş / TÜRKİYE  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenBeste ÇOK  
ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ (1071-1308) ÇİNİLİ MİHRAPLARDA ALINLIK TEZYİNATI Ss, 2694-2702
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.646
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail GÖKTÜRK  
DÜNYANIN YENİDEN İNŞASINDA ORTAK KİMLİK VE KÜLTÜR KODLARIMIZ Ss, 2703-2711
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya KADIOĞLU & Ömer GÜNER  
ATMOSFER SİRKÜLASYONUNA BAĞLILIĞI AÇISINDAN TÜRKİYE’DE 1989, 2017 YILLARINDAKİ ŞUBAT AYI KURAKLIĞI ve SOSYO-EKONOMİK SONUÇLARI Ss, 2712-2719
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilal TELLİOĞLU & Zeynep İnci KARADENİZLİ  
SEKİZ HAFTALIK KELEBEK TEKNİK YÜZME EĞİTİMİNDE KAYGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 2720-2729
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YORULMAZ & Mehmet GENÇTÜRK  
COMPARISON OF TURKEY WITH DEVELOPED COUNTRIES IN TERMS OF HEALTH MANAGEMENT PROFESSION Ss, 2730-2736
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.649
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berkant DULKADİR  
İŞLETMELERDEKİ GRUPLAŞMANIN VARDİYA BAZINDAKİ VERİMLİLİK KAYIPLARINA ETKİSİNİN VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Ss, 2737-2745
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.658
Özet | Abstract | Tam Metin |

NALAN TOLĞAY  
BİLİMSEL ÖYKÜLEME TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA VE DERSE İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ Ss, 2746-2752
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.669
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Tolga KAYALAR  
EXAMINING PRE-SERVICE TEACHERS’ ATTITUDES AND INTERESTS IN TECHNOLOGY IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES Ss, 2753-2760
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah AYKAÇ  
YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIMLARINDA NOKTALAMA İŞARETLERİNİ KULLANMAMA NEDENLERİ (DİCLE ÜNİVERSİTESİ ERGANİ MYO ÖRNEĞİ) Ss, 2761-2769
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kurtuluş MERDAN  
MARKA ŞEHİR OLUŞTURMA: KENT İMAJINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİN GÜMÜŞHANE ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 2770-2781
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.663
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer ÇARKIT  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE DİNLEME BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Ss, 2782-2793
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu Emel ALTINKILIÇ  
ÇAĞDAŞ SERAMİKTE ALTERNATİF MALZEME Ss, 2794-2803
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Şahin AKINCI  
SES EĞİTİMİ ALANINDA YAZILMIŞ TEZLERİN KONU YÖNELİMİ, PROBLEM, AMAÇ, SONUÇ VE ÖNERİLER BAKIMINDAN GENEL BOYUTTA İNCELENMESİ Ss, 2804-2815
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkerim EROĞLU  
BİR VERGİ CENNETİ İNCELEMESİ: SİNGAPUR ŞEHİR DEVLETİ Ss, 2816-2826
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.666
Özet | Abstract | Tam Metin |

SERAP KALFAOĞLU  
DUYGUSAL ZEKA İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ İLİŞKİSİ: DEGA KATILIMCILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 2827-2845
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.677
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Nedim BAYUK & Abdullah ÖZ  
SOSYAL MEDYA ORTAMINDA GÖSTERİŞÇİ TÜKETİMİN SERGİLENMESİ Ss, 2846-2861
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müge KANTAR DAVRAN  
TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ TOROS DAĞ KÖYLERİNDE YAŞAYAN KADINLARA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET VE KADINLARIN ŞİDDET ALGISI Ss, 2862-2877
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethi KAYALAR & Filiz KAYALAR  
RESEARCH INTO THE IMPACT OF MOBILE LEARNING ENVIRONMENT ON STUDENTS’ MOOD AND ACADEMIC ACHIEVEMENTS Ss, 2778-2886
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin GÜLTEKİN  
MARKET MARKALI ÜRÜNLERİN MAĞAZA SADAKATİNE ETKİLERİ: İNDİRİM MARKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 2887-2895
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anıl SİYAHTAŞ  
TÜRKİYE PROFESYONEL FUTBOL LİGLERİNDE SON YILLARDA TAKIMLARIN SÖZLEŞME İMZALADIKLARI ANTRENÖR SAYILARININ İNCELENMESİ Ss, 2896-2906
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman ŞAHİN & Orhan KUMRAL  
EĞİTİM FELSEFELERİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLERİN ÖN VE KALIP YARGILAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Ss, 2907-2915
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ  
KAHRAMANMARAŞ KENTSEL EMEK PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI BÖLÜMLENME VE KADIN EMEĞİNİN BİÇİMLERİ Ss, 2916-2931
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.657
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra KIZILAY  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜHENDİSLİK KAVRAMINA İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ İNCELENMESİ Ss, 2932-2938
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.708
Özet | Abstract | Tam Metin |

Handan ERTAŞ & Fatma ÇİFTÇİ KIRAÇ  
HASTANEYE MÜRACAAT EDEN HASTALARIN HASTA HAKLARI KONUSUNDAKİ BİLGİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Ss, 2939-2945
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.676
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlker ASLAN  
İŞLETME YÖNETİMİNDE; GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN, GİRİŞİMCİLİK SÜREÇLERİNE ETKİSİ Ss, 2946-2962
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şenay KEÇECİ  
6331 SAYILI İŞ KANUNUN TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARINI ÖNLEME KONUSUNDAKİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 2963-2973
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükran BULUT  
ÇİNTEMANİ MOTİFİNİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ Ss, 2974-2987
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YORULMAZ ; Ramazan KIRAÇ & Hatice SABIRLI  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE NOMOFOBİNİN UYKU ERTELEMEYE ETKİSİ Ss, 2988-2996
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.598
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra Gökçen KAYGISIZ ; Adnan ÇELİK & Mehmet KAPLAN  
AİLE İŞLETMELERİNDE KAYIRMACILIĞIN BİLGİ İFŞA ÜZERİNE ETKİSİ: KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 2997-3005
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.701
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific World Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Advanced Science Index tarafından indekslenmeye başlamıştır

   


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri