[1]
CEYHAN, F.M. ve YARDIMCIOĞLU, M. 2017. YEREL İŞLETMELERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞİ VE ÇOKULUSLU BİR İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR). 4, 9 (Haz. 2017), 123–131. DOI:https://doi.org/10.26450/jshsr.47.