(1)
TAMER, M. GÖÇ, GÖÇÜN NEDENLERİ Ve ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ANALİZ. JSHSR 2020, 7, 2808-2818.