(1)
Tibet, A.; Akgün, B. Kentsel Mekânda Sınır Kavramının Sosyal Etkinlik Sokakları Üzerindeki Etkisine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Oluşturulmuş Bir Model Önerisi. JSHSR 2024, 11, 388-400.