(1)
Altınörs, K. Klasik Dönem Ve Modern Dönem Gitar Metotlarının Hız Konusuna Yaklaşımlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi. JSHSR 2024, 11, 408-423.