(1)
CEYHAN, F. M.; YARDIMCIOĞLU, M. YEREL İŞLETMELERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞİ VE ÇOKULUSLU BİR İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ. JSHSR 2017, 4, 123-131.