(1)
DOĞAN KESKİN, A.; SALIK, H.; AKBAŞ, A.; BAYRAM, B.; ARAL, N. SAĞLIK ALANINDA GÖREV YAPAN ÇOCUK GELİŞİMCİLERİN UYGULAMALARININ İNCELENMESİ. JSHSR 2017, 4, 198-206.