(1)
ATAY POLAT, M. ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN SEKTÖREL ANALİZİ: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ. JSHSR 2017, 4, 360-369.