KAYAHAN, G. (2022). KREDİ KARTI, BANKA KARTI İLE ENFLASYON ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 9(85), 1291–1296. https://doi.org/10.26450/jshsr.3118