VURAL, N., & AHMADPOUR HOSSEINIZAD , S. F. (2023). Tebriz Kenti Geleneksel Konutlarının İklimle Uyumlu Tasarım Ölçütlerinin Analizi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(98), 1969–1980. https://doi.org/10.5281/zenodo.8306852