AŞIK, F., YILDIZ, A., KILINÇ, S., AYTEKİN, N., ADALI, R., & KURNAZ, K. (2023). Yapay Zekânın Eğitime Etkileri. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 10(98), 2100–2107. https://doi.org/10.5281/zenodo.8307107