Tibet, A., & Akgün, B. (2024). Kentsel Mekânda Sınır Kavramının Sosyal Etkinlik Sokakları Üzerindeki Etkisine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Oluşturulmuş Bir Model Önerisi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 388–400. https://doi.org/10.5281/zenodo.10732626