Asa, R., & Engin Güder, B. (2024). 21. Yüzyılda Zirve Diplomasisi Bağlamında Türkiye-Afrika İlişkileri. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(103), 149–164. https://doi.org/10.5281/zenodo.10616586