Altınörs, K. (2024). Klasik Dönem ve Modern Dönem Gitar Metotlarının Hız Konusuna Yaklaşımlarının Karşılaştırılmalı İncelenmesi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 11(104), 408–423. https://doi.org/10.5281/zenodo.10732673