CEYHAN, F. M., & YARDIMCIOĞLU, M. (2017). YEREL İŞLETMELERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞİ VE ÇOKULUSLU BİR İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 4(9), 123–131. https://doi.org/10.26450/jshsr.47