TIBET, A.; AKGÜN, B. Kentsel Mekânda Sınır Kavramının Sosyal Etkinlik Sokakları Üzerindeki Etkisine Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Oluşturulmuş Bir Model Önerisi. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), [S. l.], v. 11, n. 104, p. 388–400, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10732626. Disponível em: https://jshsr.org/index.php/pub/article/view/2536. Acesso em: 19 may. 2024.