TAMER, Mehmet. 2020. “GÖÇ, GÖÇÜN NEDENLERİ Ve ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ANALİZ”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 7 (60):2808-18. https://doi.org/10.26450/jshsr.2070.