VURAL, Nilhan, ve Seyed Farhad AHMADPOUR HOSSEINIZAD. 2023. “Tebriz Kenti Geleneksel Konutlarının İklimle Uyumlu Tasarım Ölçütlerinin Analizi”. International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 10 (98):1969-80. https://doi.org/10.5281/zenodo.8306852.